Copyright 2004-2010 - IUS Webmaster   International University of Sarajevo Hrasnička cesta 15, 71210 Sarajevo, BiH / Tel:+387 33 957 101/102 - Fax: +387 33 957 105 / E-Mail: info@ius.edu.ba