Your future now!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor u umjetničkonastavna zvanja

K O N K U R S za izbor u umjetničkonastavna zvanja

Date:

Saturday, May 26, 2018 - 09:26
View the Attachment
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat

Click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i Saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT 11-1157/18 od 25.05.2018. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavna zvanja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u umjetničkonastavna zvanja, za sljedeću umjetničku oblast:

 

 1. Vizualna umjetnost...........................2 nastavnika

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, uslova za izbor u umjetničkonastavna zvanja propisanih članom 97. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

 

Lista dopunskih kriterija na osnovu kojih se kandidatima može dati prioritet pri izboru u umjetničkonastavna zvanja data je u prilogu konkursa.

 

Sa kandidatima koji budu izabrani u umjetničkonastavna zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju / Curriculum Vitae;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Uvjerenje o prepisu ocjena na 1. i 2. ciklusu studija;
 5. Dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 6. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

 

 

 

            V.D. D E K A N

 

                       Doc. dr Admir Mulaosmanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION 1

Assistant Professor for the program of Visual Arts and Visual Communication Design

 

A-General Description:

IUS is looking for assistant professor in the field of Graphic & Web Design and Photography-Cinematography in the program of Visual Arts and Visual Communication Design (VACD).

 

Priority will be given to candidates with:

 1. MA or higher diploma degree in VACD or Cultural Studies, or hold MA and be PhD candidate in VACD or Cultural Studies.
 2. Minimum five years of teaching experience (either as course holder or as assistant) in the following fields: Graphic Design Software Programs, Photography, Story-telling, and Web Design in English language at university level.
 3. Five years of experience in the fields of Graphic Design and Photography.
 4. Portfolio which covers the works related to conditions specified in this advertisement to be assessed after application.

 

B-The candidate is expected to teach the following courses in related semesters:

 1. Web Design
 2. Digital Photo Imaging
 3. Photography
 4. Digital Photography
 5. Visual Story-telling
 6. Desktop Publishing
 7. Photography for Digital Designers

 

C-Candidates with the features below may have the priority

 1. Qualification related to propaganda and mass media
 2. Qualification in graphic design
 3. Solo or participated photo exhibitions
 4. Participated documentary film projects
 5. Directorship in short movie productions

 

 

 

 

POSITION 2

Assistant Professor for the program of Visual Arts and Visual Communication Design

 

A-General Description:

IUS is looking for assistant professor in the field of Film and Video Production in the program of Visual Arts and Visual Communication Design (VACD).

 

Priority will be given to candidates with:

 1. MA or higher diploma degree, and be PhD candidate in VACD or Cultural Studies.
 2. Minimum five years of teaching experience (either as course holder or as assistant) in the following fields: Film and video software programs, Non-linear Editing, Documentary Film Production, Editing Concepts, Digital TV Production, and Show Reel Production in English language at university level.
 3. Five years of experience in the fields of Video production and TV production.
 4. Portfolio which covers the works related to conditions specified in this advertisement to be assessed after application.

 

B- The candidate is expected to teach the following courses in related semesters:

 1. Show reel Production
 2. Non-linear Editing
 3. Editing Concepts
 4. Documentary Film Production
 5. Digital TV Production
 6. TV Broadcast Design

 

C-Candidates with the features below may have the priority

 1. Qualification related to mass media
 2. Solo or participated photo and film exhibitions
 3. Participated documentary film projects
 4. Directorship in short movie productions
 5. Supervising in short films

 

 

 

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Announcements

23 September

22 September

21 September

19 September

18 September

16 September

14 September

11 September

08 September

07 September

04 September

03 September

02 September

01 September

28 August