Skip to main content

Akademski kadar

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Akademski kadar

FASS
FASS

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Emir Hambo, MA
 Docent
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 302
ehambo@ius.edu.ba
B F2.25
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Program koordinatori

IUS
Emir Hambo, MA
 Docent
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 302
ehambo@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Vesna Suljić
 Docent
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
B F2.22
IUS
Dr. Orkun Aydın
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Psihologija
033 957 305
oaydin@ius.edu.ba
B F2.23
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
B F2.26
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Psihologija

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Političke nauke

IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke i međunarodni odnosi
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Redovni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Admir Mulaosmanović
 Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
033 957 310
amulaosmanovic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
033 957 409
mkrupalija@ius.edu.ba
B F1.6
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Engleski jezik i književnost

IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Dekan Edukacijskog fakulteta
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Dr. Vesna Suljić
 Docent
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
B F2.22
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
Dr. Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
fejubovic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Azemina Latić
 Stručni saradnik
alatic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Ajla Pervan
 Stručni saradnik
apervan@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 321
mcengic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Jasmin Ćosićkić
 Stručni saradnik
jcosickic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Anela Karić
 Stručni saradnik
akaric@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Hilal Sekmen-Ferhatović
 Stručni saradnik
hsekmen-ferhatovic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
marslanagic-tutic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Maja Olovčić
 Stručni saradnik
molovcic@ius.edu.ba
B F2.19
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Mediji i komunikacije

IUS
Emir Hambo, MA
 Docent
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 302
ehambo@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Muhammed Yasir Göz, MA
 Vanredni profesor
 • Prorektor za opće poslove
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
033 957 322
myasirgoz@ius.edu.ba
B F3.25
IUS
Branko Vekić, MFA
 Vanredni profesor
033 957 323
bvekic@ius.edu.ba
B F2.7B
IUS
Dr. Orkun Aydın
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Psihologija
033 957 305
oaydin@ius.edu.ba
B F2.23
IUS
Lejla Mustoo Başer
 Viši asistent
 • Pomoćnik rukovodioca Studentskog savjetovališta
033 957 334
lmustoo@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
033 957 334
eusanovic@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.25
FBA
FBA

Fakultet menadžmenta i javne uprave

IUS
Dr. Emil Knezović
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 401
eknezovic@ius.edu.ba
B F1.28
Fakultet menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Program koordinatori

IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke i međunarodni odnosi
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Šejma Aydin
 Docent
 • Program koordinator - Menadžment
 • Program koordinator - Ekonomija
 • Program koordinator - Međunarodno poslovanje i finansije
033 957 413
saydin@ius.edu.ba
B F1.30
Fakultet menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Odsjek političkih nauka i međunarodnih odnosa

IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke i međunarodni odnosi
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Redovni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
033 957 417
jmuhasilovic@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
033 957 409
mkrupalija@ius.edu.ba
B F1.6
IUS
Dr. Hamza Preljević
 Docent
 • Direktor Centra za balkanske studije
033 957 320
hpreljevic@ius.edu.ba
B F1.6
Fakultet menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Odsjek ekonomije i menadžmenta

IUS
Dr. Šejma Aydin
 Docent
 • Program koordinator - Menadžment
 • Program koordinator - Ekonomija
 • Program koordinator - Međunarodno poslovanje i finansije
033 957 413
saydin@ius.edu.ba
B F1.30
IUS
Dr. Mehmed Ganić
 Redovni profesor
033 957 414
mganic@ius.edu.ba
B F1.14
IUS
Dr. Senad Bušatlić
 Redovni profesor
033 957 408
sbusatlic@ius.edu.ba
B F1.12
IUS
Dr. Emil Knezović
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 401
eknezovic@ius.edu.ba
B F1.28
IUS
Dr. Ognjen Riđić
 Vanredni profesor
033 957 419
oridic@ius.edu.ba
B F1.13
IUS
033 957 411
abico@ius.edu.ba
B F1.32
IUS
033 957 426
hsmajic@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
Anes Kadić
 Asistent
akadic@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Dr. Sahrudin Sarajčić
 Gostujući redovni profesor
ssarajcic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Azra Ahmić
 Gostujući docent
aahmic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Nedim Gavranović
 Gostujući docent
ngavranovic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Sami R.M. Musallam
 Stručni saradnik
smusallam@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Faris Njemčević
 Stručni saradnik
fnjemcevic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Edin Šabanović
 Stručni saradnik
esabanovic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
ezunic-dzelihodzic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Arnela Ramljak
 Stručni saradnik
aramljak@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Rijad Kovač
 Stručni saradnik
rkovac@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Dr. Aida Akagić-Hodžić
 Stručni saradnik
aakagic-hodzic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS
Deniz Durmuş, MSc
 Stručni saradnik
ddurmus@ius.edu.ba
A F1.36
IUS
Neira Zulić
 Demonstrator
nzulic@ius.edu.ba
Part-time Professors (B F1.27)
IUS

Part-time Professors (B F1.27)
FENS
FENS

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • v.d. dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 204, 033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.33, A B.6
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Program koordinatori

IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • v.d. dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 204, 033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.33, A B.6
IUS
Dr. Adnan Zoranić
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Arhitektura
033 957 214
azoranic@ius.edu.ba
A F3.14
IUS
Dr. Khaldoun Al Khalidi
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Računarske nauke i inžinjering
033 957 207
kalkhalidi@ius.edu.ba
A F2.5
IUS
Dr. Benjamin Duraković
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 229
bdurakovic@ius.edu.ba
A F1.15
IUS
Dr. Altijana Hromić-Jahjefendić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka prirodnih nauka
033 957 217
ahromic@ius.edu.ba
A F1.8
IUS
Dr. Nasser Badawi
 Docent
 • Šef Odsjeka tehničkih nauka
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
nbadawi@ius.edu.ba
A F3.15
IUS
Dr. Özge Büyükdağlı
 Docent
 • Program koordinator - Artificial Intelligence and Data Engineering
 • Program koordinator - Softverski inžinjering
033 957 224
obuyukdagli@ius.edu.ba
A F1.9
IUS
Dr. Muhamed Adilović
 Docent
 • Program koordinator - Genetika i bioinžinjering
033 957 219
madilovic@ius.edu.ba
A F1.29
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Arhitektura

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Softverski inžinjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Umjetna inteligencija i inžinjering podataka

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Računarske nauke i inžinjering

IUS
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
 Vanredni profesor
 • Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
033 957 218
kanita@ius.edu.ba
B F3.13
IUS
Dr. Khaldoun Al Khalidi
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Računarske nauke i inžinjering
033 957 207
kalkhalidi@ius.edu.ba
A F2.5
IUS
Dr. Özge Büyükdağlı
 Docent
 • Program koordinator - Artificial Intelligence and Data Engineering
 • Program koordinator - Softverski inžinjering
033 957 224
obuyukdagli@ius.edu.ba
A F1.9
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
Dr. Ali Abd Almisreb
 Vanredni profesor
033 957 243
aalmisreb@ius.edu.ba
A F2.6
IUS
Dr. Emine Yaman
 Vanredni profesor
033 957 205
eyaman@ius.edu.ba
A F1.34
IUS
nrabiei@ius.edu.ba
A F2.4
IUS
033 957 231
amersni@ius.edu.ba
A F1.6
IUS
033 957 206
zsagir@ius.edu.ba
A F1.16
IUS
Kefah Fattash
 Viši asistent
kfattash@ius.edu.ba
IUS
Harun Hadžo
 Asistent
033 957 221
hhadzo@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Nedim Kunovac
 Asistent
033 957 221
nkunovac@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Mirza Selimović
 Stručni saradnik
mselimovic@ius.edu.ba
IUS
Ilma Tarhaniš-Papić
 Stručni saradnik
itarhanis-papic@ius.edu.ba
A F1.36
IUS
Deniz Durmuş, MSc
 Stručni saradnik
ddurmus@ius.edu.ba
A F1.36
IUS
Mirsad Trumić
 Stručni saradnik
mtrumic@ius.edu.ba
IUS
Quentin Heyler
 Stručni saradnik
qheyler@ius.edu.ba
IUS
Kenan Mičivoda
 Demonstrator
kmicivoda@student.ius.edu.ba
A F3.22
IUS
sparashuram@student.ius.edu.ba
A F3.22
IUS
msjawad@ius.edu.ba
A F1.33
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Elektrotehnika i elektronika

IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • v.d. dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 204, 033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.33, A B.6
IUS
Dr. Nasser Badawi
 Docent
 • Šef Odsjeka tehničkih nauka
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
nbadawi@ius.edu.ba
A F3.15
IUS
Dr. Asif Šabanović
 Profesor emeritus
033 957 232
asabanovic@ius.edu.ba
A G.4
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
033 957 223
malsamman@ius.edu.ba
A F2.7
IUS
Šejla Džakmić
 Viši asistent
033 957 221
sdzakmic@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Dr. Emir Omerdić
 Stručni saradnik
eomerdic@ius.edu.ba
IUS
Kerim Obarčanin
 Stručni saradnik
kobarcanin@ius.edu.ba
IUS
Anes Hadžiomerović
 Stručni saradnik
ahadziomerovic@ius.edu.ba
A F1.12
IUS
Adnan Šečić
 Stručni saradnik
asecic@ius.edu.ba
A F1.12
IUS
Deniz Durmuş, MSc
 Stručni saradnik
ddurmus@ius.edu.ba
A F1.36
IUS
Ilma Tarhaniš-Papić
 Stručni saradnik
itarhanis-papic@ius.edu.ba
A F1.36
IUS
Mirsad Trumić
 Stručni saradnik
mtrumic@ius.edu.ba
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Genetika i bioinženjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Mašinstvo

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Industrijski inženjering

FEDU
FEDU

Edukacijski fakultet

IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Dekan Edukacijskog fakulteta
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.7C
Edukacijski fakultet
Edukacijski fakultet

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Dekan Edukacijskog fakulteta
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
Dr. Vesna Suljić
 Docent
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
B F2.22
IUS
Dr. Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 321
mcengic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
fejubovic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
 Gostujući redovni profesor
mpasic-kodric@ius.edu.ba
Edukacijski fakultet
Edukacijski fakultet

Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije

Edukacijski fakultet
Edukacijski fakultet

Turski jezik i književnost – nastavnički smjer

ELS
ELS

Škola engleskog jezika

IUS
033 957 180
hkaric@ius.edu.ba
B G.13
IUS
Azra Radaslić
 • Zamjenik direktora Škole engleskog jezika
033 957 181
aradaslic@ius.edu.ba
B G.12
IUS
Sibela Beširević
 • Zamjenik direktora Centra za cjeloživotno učenje - IUS Life
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 186
sbesirevic@ius.edu.ba
B G.10
IUS
Mehtap Özer-Isović
 • Savjetnik za obrazovanje pri ELS-u
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 189
mozer@ius.edu.ba
A G.4
IUS
Ajdin Spahić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
aspahic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Alisa Salkić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
asalkic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Amina Pintol
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
apintol@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Amina Sadiković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
asadikovic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Amra Ćemo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
acemo@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Arnela Kučinar
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
akucinar@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Azra Muratović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
amuratovic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Azra Spahić-Jasika
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
aspahic-jasika@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Bisera Pilica-Halilović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
bpilica-halilovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Damir Kahrić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
dkahric@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Dijana Dizdarević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
ddizdarevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Dževida Zlatić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
dzomicevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Edvin Kriještarac
 • Instruktor engleskog jezika
ekrijestarac@ius.edu.ba
B G.19
IUS
Elvedina Omeragić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
eomeragic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 317
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
Ilvana Coşkun
 • Instruktor engleskog jezika
icoskun@ius.edu.ba
B G.19
IUS
Iris Pohara
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
ipohara@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Jasmina Pošković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
jposkovic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Majda Altumbabić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
maltumbabic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Melek Šoto
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
msoto@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Merima Bečić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
merimabecic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Merhunisa Duraković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
mdurakovic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Mersiha Hamidović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
mhamidovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Mirha Neimarlija
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
mneimarlija@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 321
mcengic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Nejra Kulovac
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
nkulovac@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Nermina Šegalo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
nslijepcevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Sanela Mihalić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
smihalic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Sanela Pivić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
spivic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Slobodanka Antonić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
santonic@ius.edu.ba
B G.21
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom koji primenjuje IUS administracija

 

Administracija IUS-a posjeduje ISO 9001 certfikat - sistem upravljanja kvalitetom koji je jedan od najvažnijih u svijetu. Certifikovani sistem upravljanja kvalitetom pokazuje predanost univerziteta osgiuravanju kvalitete i zadovoljstva korisnika. Ovaj sistem omogućava IUS-u da primjenjuje i redovno ažurira procedure i procese kako bi udovoljilo potrebama svojih studenata i drugih korisnika u smislu povećanja zadovoljstva, dosljednosti i poboljšanja internih procesa s ciljem da se minimizira rizik da očekivanja korisnika nisu ispunjena.

Škola engleskog jezika (ELS)

Škola engleskog jezika (ELS)

Škola engleskog jezika (ELS) također posjeduje međunarodnu akreditaciju od strane EAQUALS. Za više informacija možete posjetiti https://els.ius.edu.ba/

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini