Moja budućnost! Moj izbor!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

10. Europska konferencija o društvenim i bihejviorističkim naukama

10. Europska konferencija o društvenim i bihejviorističkim naukama

Datum

Četvrtak, Maj 19, 2016 - 10:00 to Nedelja, Maj 22, 2016 - 17:45

Međunarodna asocijacija istraživanja društvenih nauka i Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) Vas pozivaju da učestvujete na 10. Europskoj konferenciji društvenih i bihejviorističkih nauka koja će održati u Sarajevu od 19. do 22. maja, 2016. godine. Cilj Konferencije je stvoriti platformu za podizanje pitanja promjena, izazova i odgovornosti u svijetu društvenih nauka. Ova Konferencija je otvorena za naučnike, akademike, istraživače, profesore i studente različitih oblasti društvenih nauka. Konferencija će se održati na bosanskom, engleskom i turskom jeziku.

Važni datumi:

 • Rok za predaju sažetaka: 27. mart 2016. godine,
 • Datum održavanja Konferencije: 19. - 22. maj 2016. godine.

Oblasti:

 • Društvene nauke,
 • Bihejviorističke nauke,
 • Psihologija,
 • Engleski jezik i književnost,
 • Mediji i kulturološke studije,
 • Politika i međunarodni odnosi,
 • Vizualne umjetnosti i dizajn komunikacija,
 • Historija,
 • Geografija i geopolitika,
 • Sociologija,
 • Međunarodni odnosi,
 • Ekonomija,
 • Upravljanje i liderstvo.

Mjesto održavanja Konferencije: Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS)

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH

Za više informacija posjetite http://iassr2.org/

Program Konferencije i registracije: http://iassr2.org/

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe
10. Europska konferencija o društvenim i bihejviorističkim naukama