Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

13-ta sesija predavanja ambasadora

13-ta sesija predavanja ambasadora

Datum

Srijeda, Maj 27, 2015 - 11:00

13-ta sesija predavanja ambasadora

u organizacija Ureda za međunarodnu saradnju i Studijskog programa Društvene i političke nauke&Međunarodni i javni odnosi

H.E. Mr. Fredrik Schiller
Ambasador Švedske u BiH


27. maj 2015.godine
Sijeda u 11:00


Veliki amfiteatar
You are all cordially invited

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
13-ta sesija predavanja ambasadora