Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

4ta sesija SHETalks predavanja: Moj život u akademskoj zajednici

4ta sesija SHETalks predavanja: Moj život u akademskoj zajednici

Datum

Petak, April 20, 2018 - 11:00

U organizaciji: Horizon2020 SAGE Projekta


4ta sesija SHETalks predavanja: Moj život u akademskoj zajednici

Predavačica: Emeritus prof. Branislava Peruničić-Draženović
Članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

 

Datum: 20.april 2018.godine
Vrijeme: 11:00 sati
Konferencijska sala

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
4ta sesija SHETalks predavanja: Moj život u akademskoj zajednici