Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Da li BiH zaostaje za regionom u procesu integracije u EU?

Da li BiH zaostaje za regionom u procesu integracije u EU?

Datum

Srijeda, Maj 22, 2019 - 11:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Organizator: IUS Balkan Studies Center

Da li BiH zaostaje za regionom u procesu integracije u EU?

DATUM: 22. maj 2019
VRIJEME: 11:00
MJESTO ODRŽAVANJA: IUS konferencijska sala