Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

ERC Grantovi za istraživanja na granicama nauke

ERC Grantovi za istraživanja na granicama nauke

Datum

Petak, Septembar 13, 2019 - 14:00

Dr.  Slávka Otčenášová, nacionalni ekspert Evropske komisije -  Izvršna agencija Evropskog istraživačkog savjeta (ERCEA) govorit će na temu: "ERC grantovi za istraživanja na granicama nauke"


Datum: 13. september  2019. godine
Vrijeme: 14:00h
Mjesto: Glavni amfiteatar IUS-a

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
ERC Grants for Frontier Research