Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Genocid u Srebrenici

Genocid u Srebrenici

Datum

Utorak, April 24, 2018 - 14:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

U organizaciji: Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA) / Međunarodni odnosi

Genocid u Srebrenici
Gost predavač:. Hasan Nuhanović
Autor i svjedok genocida


Datum: 24. april 2018.
Vrijeme: 14:00 sati
Učionica BF1.1 (B zgrada)

Genocid u Srebrenici