Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Gimnazija “Maarif Koledž“ organizuje testiranje za stipendije !

Gimnazija “Maarif Koledž“ organizuje testiranje za stipendije !

Datum

Srijeda, Avgust 23, 2017 - 12:15

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo, s početkom rada gimnazije „Maarif Koledž“, ima zaokružen cijelokupan obrazovni lanac. Uzimajući u obzir da je pokrovitelj ustanova za visokoškolsko, osnovno i predškolsko obrazovanje, Fondacija sada ima u potpunosti ostvaren cilj, a to je kontinuirano obrazovanje od vrtića do doktorata.

 

Inovativnost u obrazovanju

Svjesni potrebe da savremeno obrazovanje mora ići u korak sa trendovima koji vladaju na tržištu

rada, želja osnivača bila je da uspostavi srednju školu koja će istovremeno mladima pružiti znanje, vještine i kompetencije koje će ih osposobiti za uključivanje u tržište rada neposredno po završetku srednjeg obrazovanja, te im pružiti odličnu podlogu za daljnje obrazovanje i karijeru.

 

Program škole

„Maarif Koledž“ je gimnazija u četverogodišnjem trajanju sa dva izborna područja i to: izborno

područje za informacione i komunikacione tehnologije (IKT) i izborno područje za vizuelne

komunikacije i dizajn (VKD). Pored mogućnosti da po završetku obrazovanja učenici steknu

srednju školsku spremu i zanimanje maturant gimanzije sa usmjerenjem u jednom od dva

izborna područja, učenicima se pruža mogućnost da istovremeno pohađaju Cambridge

Secondary 2 program, te da po polaganju međunarodnih ispita steknu i diplome Cambridge-a.

 

Stipendiranje učenika

Prateći dugogodišnju praksu dodjeljivanja stipendija talentovanim učenicima i studentima na IUS-u i, od ove godine, u osnovnoj školi „Isa – beg Ishaković“, Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo je odlučila da održi testiranje za stipendije za sve učenike koji žele upisati „Maarif Koledž“ gimnaziju. Testiranje će se održati u prostorijama gimnazije, na adresi Banjaluča 14, naselje Vraca, 7100 Sarajevo, u srijedu, 23.8.2017 u 12:00 sati. Pozivamo sve zainteresovane učenike koji traže kvalitet i sigurnost u obrazovanju da pristupe testiranju i osvoje vrijedne stipendije.

U cemu smo drugaciji?

Nastava (izuzev Cambridge Secondary 2 i A/As level predmeta) će se realizovati na bosanskom

jeziku. Realizacija nastavnog plana i programa zamišljena je u smislu teorijskog i praktičnog

dijela nastave, sa posebnim akcentom na praktični dio. Gimnazija je opremljena

najmodernijom opremom za praktikovanje vještina, te sticanja znanja i sposobnosti.

Kroz realizaciju nastavnih i nenastavnih aktivnosti, pažnja će se posvećivati razvijanju tzv. „soft

skills“ kod učenika, a to podrazumijeva razvijanje osjećaja za profesionalizam, radnu etiku i

društvenu odgovornost.

 

Po principu inkluzivnosti, koji se već primjenjuje u osnovnoj školi “Isa – beg Ishaković” kao i na IUS-u, škola za posebno nadarenu djecu kao i za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, nudi ekstrakurikularne sadržaje, koji će im omogućiti adekvatan poticaj u izražavanju njihovih potreba i/ili talenata.

 

Napravite više dobrih izbora.

Više informacija na  033/957-440 ili direktor@maarif.ba

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe