Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Izložba "Riverfront Landscape design - Hotel Malak"

Izložba "Riverfront Landscape design - Hotel Malak"

Datum

Petak, Decembar 14, 2018 - 10:00

Pozivamo Vas na izložbu “Riverfront Landscape design - Hotel Malak Regency”, u organizaciji studijskog programa Arhitekture i Hotela Malak Regency.

Izložba će se održati u petak, 14. decembra 2018. godine, u 10 sati u Hotelu Malak Regency.

Izložba će prikazivati projektne prijedloge studenata nastale na sedmodnevnoj radionici pod nadzorom više asistentice Nerme Omićević i asistentice Selme Mešetović.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe