Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Je li jednaka zastupljenost dovoljan uslov za rodnu demokratiju?

Je li jednaka zastupljenost dovoljan uslov za rodnu demokratiju?

Datum

Srijeda, Oktobar 25, 2017 - 12:00 to Utorak, Oktobar 31, 2017 - 10:15
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Javno predavanje na engleskom jeziku pod nazivom "Is Equal Representation a Sufficient Condition for Gender Democracy?održat će se 25 oktobra 2017. godine kao dio projekta rodne ravnopravnosti SAGE Horizon 2020.