Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Kvantitativne metode za poslovni menadžment

Kvantitativne metode za poslovni menadžment

Datum

Petak, Decembar 18, 2015 - 17:00

Početak: Decembar 2015.

Vrijeme: 18:00-20:30 sati (jednom sedmično)

IUC Kampus (B Zgrada)

Besplatan semirnar

Predavač: Prof. dr. Mehmed Can

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Kvantitativne metode za poslovni menadžmentPočetak: Decembre 2015  Vrijeme: 18,00-20,30 h (jednom tjedno)  IUC Campus (B Građevina)  Besplatno  Predavač: Prod. Dr. Mehmed Can