Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Logori kao sredstvo za etno-religijsko čišćenje nesrba u Bosni i Hercegovini.

Logori kao sredstvo za etno-religijsko čišćenje nesrba u Bosni i Hercegovini.

Datum

Petak, Juli 13, 2018 - 11:00

Srdačno Vas pozivamo na odbranu doktorske disertacije gosp. Hikmeta Karčića, pod nazivom: "Logori kao sredstvo za etno-religijsko čišćenje nesrba u Bosni i Hercegovini." 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe