Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Međunarodna debata univerzitetskih timova

Međunarodna debata univerzitetskih timova

Datum

Ponedeljak, April 8, 2019 - 10:00

Internacionalni univerzitet u Sarajevu želi obavijestiti studente da će Međunarodna debata univerzitetskih timova biti održana 8. aprila 2019. u 10:00 sati u sali za konferencije.

Emitovanje uživo iz Banske Bistrice uz učešće studenata sa: Akademije ekonomskih studija Moldavije, Kišinjev; Univerzitet Crne Gore, Podgorica; Internacionalni univerzitet u Sarajevu; Univerzitet u Novom Sadu; Univerzitet u Beogradu; Univerzitet Comenius, Bratislava; Univerzitet Matej Bel, Banska Bistrica.

Debata je otvorena za sve studente zainteresovane za učenje o EU, NATO-u i svijetu.

www.facebook.com/UniversityDebates/

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe