Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Međunarodna ljetna škola'15 / Učimo iz prošlosti - 20 godina nakon rata u BiH: Obrazovanje za pomirenje i trajni mir u postkonfliktnim društvima

Međunarodna ljetna škola'15 / Učimo iz prošlosti - 20 godina nakon rata u BiH: Obrazovanje za pomirenje i trajni mir u postkonfliktnim društvima

Datum

Subota, Juni 27, 2015 - 09:00 to Srijeda, Juli 8, 2015 - 17:00

Međunarodna ljetna škola'15

Učimo iz prošlosti

20 godina nakon rata u BiH: Obrazovanje za pomirenje i trajni mir u postkonfliktnim društvima

ZAŠTO OVA LJETNA ŠKOLA?

Međunarodna ljetna škola " Učimo iz prošlosti - 20 godina nakon rata u BiH: Obrazovanje za pomirenje i trajni mir u postkonfliktnim društvima" ima za cilj da dopinese procesu suočavanja s prošlošću, tj. pristupu, pomirenju i tranzicijskoj pravdi u Bosni i Hercegovini i regionu. Ispitivanjem i iznalaženjem načina kako i šta možemo naučiti iz prošlosti, te kako se suočiti sa izazovima u sadašnjosti, akademici sa programa Međunarodnih i javnih odnosa (IR) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) promoviraju ideju obrazovanja kao bitan alat za pomirenje i agent pozitivnih društvenih promjena u postkonfliktnim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina.

Prijava na: http://lftp.ius.edu.ba

Važni datumi:

Registracija počinje: 12.02.2015

Rok za registraciju (silver/gold) paketa: 05.05.2015

Rok za registraciju (lokalnog) paketa: 06.06.2015

Datum: 27.06.- 8.07.2015

Mjesto: Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Za više informacija kontaktirajte koordinatora Ljetne škole: Nerkez Opacin, nopacin@ius.edu.ba ili lftp@ius.edu.ba

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Međunarodna ljetna škola'15 / Učimo iz prošlosti - 20 godina nakon rata u BiH: Obrazovanje za pomirenje i trajni mir u postkonfliktnim društvima