Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

MESA 10 proljetne debate

MESA 10 proljetne debate

Datum

Petak, Mart 8, 2019 - 10:15

Internacionalni univerzitet u Sarajevu želi obavijestiti studente da će MESA 10 proljetne debate biti održane 8. aprila 2019. u 10:15 sati u sali za konferencije.

7 timova sa 7 univerziteta koji predstavljaju njihove zemlje će raspravljati o pitanjima EU u Bratislavi. Događaj će biti organizovan putem video linka.

Organizatori su fakulteti FBA i FLW u saradnji sa IRO uredom.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
 MESA 10 Spring Debates