Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

MEVLANA info dan

MEVLANA info dan

Datum

Srijeda, April 1, 2015 - 14:00

MEVLANA informativni dan u organizaciji Ured za međunarodne odnose IUS-a 

Ciljevi Mevlana programa 

-   Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja.

-   Program uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove.

-   Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra.

- Nastavno osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno jednu sedmicu, a maksimalno tri mjeseca.

-  Nastavno osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju.

-   U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja.

-   Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jedanput u toku akademske godine. 

Želite li da studiraju u Turskoj? Prijavite se sada! 

1. april 2015.godine u 14:00 sati

IUS Veliki amfiteatar 

Za aplikacije i više informacija posjetite iro.ius.edu.ba  

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
MEVLANA info dan