Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Nonparametric Approaches In Index Option Pricing

Nonparametric Approaches In Index Option Pricing

Datum

Petak, Februar 16, 2018 - 14:00

Student trećeg ciklusa studijskog programa “Ekonomija”  ŠADI FADDA branit će doktorsku disertaciju pod nazivom:Nonparametric Approaches In Index Option Pricing”.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe