Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

OBUKA ZA RUKOVANJE CNC MAŠINAMA

OBUKA ZA RUKOVANJE CNC MAŠINAMA

Datum

Srijeda, April 1, 2015 - 09:15

OBUKA ZA RUKOVANJE CNC MAŠINAMA

Centar za cjeloživotno učenje pri Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu organizuje kurs za samostalno rukovođenje CNC mašinama na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani.

Šta sadržava kurs?

• Obuku za rukovanje troosovinskim CNC mašinama
• Pripremu crteža za CNC
• Osposobljavanje za samostalni rad
• Upoznavanje sa različitim softverom (Opticut, Mach3)

Trajane kursa je 40 sati (10 sedmica)
Dva puta sedmično (17.00-19.00 sati)
Cijena kursa je 250 KM
Registracija je u toku

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe