Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana doktorske disertacije Velida Draganovića

Odbrana doktorske disertacije Velida Draganovića

Datum

Srijeda, April 24, 2019 - 11:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Kandidat Velid Draganović će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

"Budućnost bosanske demokratije: Socio-politička dinamika demografskih faktora".

Datum: 24. april 2019. godine
Vrijeme: 11:00 sati.
Mjesto održavanja: Glavni amfiteatar