Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarske teze - Rialda Spahic

Odbrana magistarske teze - Rialda Spahic

Datum

Utorak, Juni 12, 2018 - 09:00

OBAVJEŠTENJE

Studentica drugog ciklusa studijskog programa Računarske nauke i inžinjering, RIALDA SPAHIĆ, vršiti će odbranu magistarskog rada pod nazivom "COGNITIVE COMPUTING: TRACKING THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASE USING ONLINE SOCIAL NETWORKS" dana 12.06.2018. godine u učionici A-F1.10 (zgrada A, prvi sprat) s početkom u 9:00 časova.

Odbrana magistarkog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe