Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Okrugli sto - Kriza upravljanja u globalnom sistemu i slučaj Balkana

Okrugli sto - Kriza upravljanja u globalnom sistemu i slučaj Balkana

Datum

Četvrtak, Novembar 26, 2015 - 10:00

Prof. dr. Birol Akgün

Šef Katedre za međunarodne odnose
Fakultet političkih nauka
Yıldırım Beyazıt University,
Ankara, Turska

26.novembar 2015.godine u 10: 00 sati
Senat soba

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Okrugli sto - Kriza upravljanja u globalnom sistemu i slučaj Balkana