Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Osma regionalna konferencija SOFT COMPUTING, Sarajevo, 14. juni 2019. god

Osma regionalna konferencija SOFT COMPUTING, Sarajevo, 14. juni 2019. god

Datum

Petak, Juni 14, 2019 - 08:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Asocijacija za operativna istraživanja u BiH sa zadovoljstvom objavljuje konferenciju pod nazivom:

Osma regionalna konferencija SOFT COMPUTING, Sarajevo, 14. juni 2019. godine


Mjesto održavanja konferencije:
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15, Ilidža 71210
Sarajevo, BiH

Teme uključuju, ali nisu ograničene na: • Artificial Intelligence • Machine Learning • Statistical Methods • Robotics • Evolutionary Computation • Bioinformatics

Važni datumi:

Rok za predaju cijelog rada (iusscrg@ius.edu.ba) 01. juni 2019. godine
Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova 05. juni 2019. godine
Registracija (besplatno) 14. jun 2019
Datum konferencije 14. jun 2019

Recenzirani radovi će biti objavljeni u izdanju časopisa Southeast Europe Journal of Soft Computing, septembra 2019. godine.