Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Predavanje: "Transgeneracijski prijenos ratne traume"

Predavanje: "Transgeneracijski prijenos ratne traume"

Datum

Ponedeljak, April 1, 2019 - 10:00

Predavanje: "Primjena ekološkog okvira na kliničku praksu: Transgeneracijska tranzicija ratne traume"" on April 1, at 10 a.m.

Govori docent dr.. Mirsad Serdarević koji dolazi sa Chicago School of Professional Psychology.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
 Predavanje: "Transgeneracijski prijenos ratne traume"