Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Predselekcija predmeta, Ljetni semestar 2018

Predselekcija predmeta, Ljetni semestar 2018

Datum

Utorak, Decembar 19, 2017 - 08:30 to Petak, Decembar 29, 2017 - 17:00

Ovo je anketa, a ne registracija predmeta! Cilj ove ankete jeste da pojednostavi registraciju predmeta. Vaši komentari u ovoj anketi će se koristiti za poboljšanja u procesu registracije.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe