Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Produžen upis

Produžen upis

Datum

Četvrtak, Oktobar 15, 2015 - 08:00 to 17:00
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Krajnji rok za upis u prvu godinu svih ciklusa studija akademske 2015/2016. godine na sve organizacione jedinice Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je produžen do 15. oktobra. Zainteresirani kandidati mogu se upisati na sljedeće studijske programe:

 

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Genetika i bioinžinjering

Računarske nauke i inžinjering

Industrijski inžinjering

Elektrotehnika i elektronika

Mašinstvo

Arhitektura

Softverski inžinjering

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

Društvene i političke nauke

Klinička psihologija (samo master studije)

Psihologija

Kulturološke studije

Engleski jezik i književnost

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Međunarodni i javni odnosi

Ekonomija

Menadžment

Međunarodno poslovanje i finansije

Pravni fakultet

 

Za više informacija provjerite link:

 

I ciklus

II ciklus

III ciklus

Produžen upis