Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Ramazansko foto takmičenje

Ramazansko foto takmičenje

Datum

Ponedeljak, Juli 4, 2016 - 17:00

EMSA (Evropska asocijacija muslimanskih studenata) organizuje ramazansko takmičenje u fotografiji s ciljem da proširi duh Ramazana diljem svijeta i da mladim ljudima pruži priliku da pokažu i dočaraju kako oni doživljavaju ovaj sveti mjesec. Organiziranjem ovog takmičenja, imat ćemo priliku da vidimo kako Ramazan izgleda u očima Bosanaca i Hercegovaca, kao i drugih ljudi širom svijeta. Pravo učešća u takmičenju imaju svi ljudi bez obzira na starost i nacionalnost.

Kriterij prema kome će se birati najbolje fotografije, pored ocjene stručnog žirija, biti će i broj lajkova koje određene fotografije budu imale, a iste će biti objavljene na oficijelnoj facebook stranici kluba EMSA. Svaka fotografija moći će da dobije najviše 30 poena, od kojih će broj lajkova nositi maksimalno 10/30, a ocjena stručnog žirija maksimalno 20/30 poena. Sastav stručnog žirija čine profesori koji predaju na smjeru Vizualnih umjetnosti i komunikacijskog dizajna na Internationalnom Univerzitetu u Sarajevu.

Tri najbolje fotografjie biti će nagrađene sa:

Prvo mjesto: 300 KM (150 €)
Drugo mjesto: 200 KM (100 €)
Treće mjesto: 100 KM (50 €)

Takmičenje će trajati tokom mjeseca Ramazana 2016-e i zadnji rok prijave je 4. juli 2016. do 23:59. Pobjednici će biti proglašeni 15. jula 2016. na oficijelnoj web stranici kluba EMSA www.emsa.ba, te na oficijelnoj facebook stranici istog.

Svi učesnici moraju ispoštovati „Pravila i propise“ kako bi bili u mogućnosti da učestvuju u takmičenju.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe