Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Rješavanje pitanja nezaposlenosti u BIH

Rješavanje pitanja nezaposlenosti u BIH

Datum

Nedelja, Mart 1, 2015 - 16:30

Natječaj za pisanje eseja za učenike završnih razreda srednje škole 

'Rješavanje pitanja nezaposlenosti u BIH'

GUIDELINES:

Jezik: engleski
Format: kucani tekst, veličina slova 12, dupli prored
Stil: Times New Roman
Dužina: 1000 - 1500 riječi
Obrazac za podnošenje: e-mailu, PDF
Osobni podaci: Ime i prezime, naziv škole,
e-mail, broj telefona

ČLANOVI ŽIRIJA:
Vanredsni prof. dr Metin Bosnak
Doc. dr. Julie Bates
Doc. dr. Almasa Mulalić
Doc. dr. Nudžejma Obralić
Viši Asistent Ervin Kovačević
Asistent Emina Jelešković

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Rješavanje pitanja nezaposlenosti u BIH