Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

SAP - Enterprise resource planning

SAP - Enterprise resource planning

Datum

Ponedeljak, Maj 13, 2019 - 17:00

Nauči i usavrši svoje znanje SAP ERP kroz nekoliko područja sa glavnim fokusom na planiranju resursa - sis- temi aplikacije i proizvodi (systems, applications and products/SAP)

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe