Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Seminar - Poređenje između islamskog i konvencionalnog bankarskog sistema

Seminar - Poređenje između islamskog i konvencionalnog bankarskog sistema

Datum

Petak, Decembar 4, 2015 - 10:00

Ahmet Süleyman Karakaya
Izvršni potpredsjednik Kuvejt Türk banke

Petak, 4. decembar 2015.godine, 10: 00 sati
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
A zgrada, Veliki amfiteatar

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe