Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Studij na daljinu na Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Studij na daljinu na Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Datum

Petak, Januar 30, 2015 - 17:15

Studij na daljinu na Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu Vas poziva da aplicirate za upis u prvu godinu III ciklusa studija na daljinu za studijsku 2014/2015. godinu.
Nastava na studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku i programi III ciklusa traju tri godine, odnosno 6 semestra, tj. 180 ECTS kredita.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe