Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Svjetski dan bioetike 2017

Svjetski dan bioetike 2017

Datum

Petak, Oktobar 27, 2017 - 09:30 to 14:00

Obilježavanje World Bioethics Day 2017, petak, 27. oktobra, 2017. u 9:30 h na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Navedeni naučni skup se održava u organizaciji Bosnia and Herzegovina Unit of UNESCO Chair in Bioethics u saradnji sa IUS. Pored predavanja koje ce održati Dr. Oliver Feeney, Head of the Irish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (UNESCO Bioethics Ireland), National University of Ireland (Galway), Republic of Ireland, na temu Gene-editing Justice: Reproductive Liberty and Post-Genomic Egalitarianism”, biće prikazan projekt studenata IUS-a i održaće se Okrugli sto na temu “Genetika Danas”. 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe