Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

TESOL: Kako živjeti u inostranstvu kao nastavnik engleskog jezika

TESOL: Kako živjeti u inostranstvu kao nastavnik engleskog jezika

Datum

Ponedeljak, April 8, 2019 - 16:00

Slobodan Ristovski iz American Adventure Work and Travel Agency, i Global TESOL Koledža govoriće o predavanje engleskog jezika i životu u inostranstvu.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
TESOL: Live Abroad and Teach