Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Uvod u Termografiju - Pogled u nevidljivo

Uvod u Termografiju - Pogled u nevidljivo

Datum

Ponedeljak, April 22, 2019 - 15:00

Seminar na kojem ćete imati priliku naučiti o termografiji u teoriji i praksi, njenoj upotrebi u različitim industrijama i građevinarstvu, sa praktičnim primjerima korištenja termalnih kamera. 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe