Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Uvod u termografiju

Uvod u termografiju

Datum

Srijeda, Januar 23, 2019 - 15:00

Uvod u termografiju

Seminar na kojem ćete imati priliku naučiti o termografiji u teoriji i praksi, njenoj upotrebi u različitim industrijama i građevinarstvu, sa praktičnim primjerima korištenja termalnih kamera.

23. januar, 2019 (srijeda)

15.00 - 19.00

120 KM

 

Kontakt:

iuslife@ius.edu.ba

033 957 188

Hrasnička cesta 15, Ilidža

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe
Introduction to Thermography