Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja - Decembar 2018

26 Decembar

K O N K U R S: Nastavnik za studijski program Ekonomija - Srijeda, Decembar 26, 2018 - 16:33
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Pravo - Srijeda, Decembar 26, 2018 - 09:22

24 Decembar

Nova godina, neradni dani - Ponedeljak, Decembar 24, 2018 - 15:39

21 Decembar

18 Decembar

Biblioteka: Novo radno vrijeme do 20h - Utorak, Decembar 18, 2018 - 14:48