Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja - Januar 2019

Januar 2019

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Četvrtak, Januar 31, 2019 - 08:29
Odbrana završnog diplomskog rada: Amina Ibišević - Utorak, Januar 29, 2019 - 10:40
Odbrana završnog diplomskog rada: Edvin Sinanović - Utorak, Januar 29, 2019 - 10:31
KONKURS za izbor dekana FASS-a - Utorak, Januar 29, 2019 - 10:26