Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja - Septembar 2019

23 Septembar

2019 Fall Semester Course Schedule - Ponedeljak, Septembar 23, 2019 - 11:32

18 Septembar

16 Septembar

Odbrana zavrsnog master rada NURAY DAŞTAN - Ponedeljak, Septembar 16, 2019 - 15:53

12 Septembar

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Pravo - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:47
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Psihologija - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:46
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Anglistika - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:44
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Finansije - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:42
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Menadžment - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:40
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Menadžment - Četvrtak, Septembar 12, 2019 - 10:40

05 Septembar

Odbrana završnog master rada Kanite Krdžalić-Korić - Četvrtak, Septembar 5, 2019 - 11:28