Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Kontakt

IUS became an associate member of (EUA)Internacionalne asocijacije univerziteta (IAU) Balkan Studies CenterResearch and Development Center LogoIUS Life Long Learning CenterIUS LEADERSHIP AND ENTREPRENUERSHIP CENTEREnglish Language School BannerInternational Relations Office

 

Adresa IUS-a:

Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Tel : +387 33 957 101/102
Fax: +387 33 957 105
      +387 61 029 112
E-mail: info@ius.edu.ba

 

Adresa u Turskoj:

Feshane Cd. No 21 Eyup Istanbul
Türkiye

 

Tel. 1: +90 212 563 91 36
Tel. 2: +90 212 563 91 79
      +387 61 029 112
E-mail: iusistanbul@ius.edu.ba
 

LISTA TELEFONSKIH BROJEVA

Centrala :  + 387 33  957 100                                                            Fax: + 387 33  957 105

REKTORAT

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Ahmet Yıldırım
Redovni profesor
Rektor
+387 33 957 110
Rectorate
Dr. Mehmed Ganić
Vanredni profesor
Prorektor za studentske odnose
+387 33 957 414
B F3.15
Muhammed Yasir Göz, MA
Docent
Savjetnik rektora za administrativne poslove, Prorektor za nastavu i studentska pitanja na FASS-u, Šef Odsjeka umjetnosti, Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
+387 33 957 322
B F2.26
Azra Nikočević Hadžić
Rektorov sekretar
+387 33 957 110
Rectorate

OFFICE OF SECRETARY GENERAL

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Ibrahim Inal
Generalni sekretar
+387 33 957 143
G.15 OFFICE
Jahja Imamović
Zamjenik generalnog sekretara za pravne i administrativne poslove
+387 33 957 133
Rectorate
Bakir Junuzović
Pomoćnik generalnog sekretara
+387 33 957 179
B F3.23

Službe za komunikacije

Employee Name Phone / E-mail / Office
Velida Handžić-Mirica
Rukovodilac Službe za komunikacije
+387 33 957 152
vhandzic-mirica@ius.edu.ba - B F3.9
Elma Šahbegović
Koordinator za odnose s medijima i publikacije
+387 33 957 152
esahbegovic@ius.edu.ba - B F3.9
Haris Heljo
Stručnjak za kreativni sadržaj
+387 33 957 152
hheljo@ius.edu.ba - B F3.9
Lamija Jamak
Službenik za marketing i komunikacije
+387 33 957 152

CENTAR ZA UČENJE NA DALJINU IUS-A

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Emil Knezović
Šef Odsjeka ekonomije i menadžmenta, Coordinator of Distance Learning Center
+387 33 957 401
B F1.14

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Edin Jahić
Vanredni profesor
Acting Dean of Faculty of Engineering and Natural Sciences
+387 33 957 314
A F3.12
Dr. Tarik Namas
Docent
Acting Vice-Dean for Academic and Students Affairs of FENS, Program Koordinator -Elektrotehnika i elektronika
+387 33 957 211
A F1.8
Adnan Beganovic
Sekretar fakulteta
+387 33 957 200
A F1.30
Dr. Altijana Hromić- Jahjefendić
Docent
Šef Odsjeka prirodnih nauka, Program koordinator -Genetika i bioinžinjering
+387 33 957 217
A F1.8
Dr. Carl Haddrell
Docent
Program Koordinator -Arhitektura
+387 33 957 215
A F3.12
Dr. Özge Büyükdağlı
Docent
Program Koordinator -Računarske nauke i injžinjering, Program Koordinator -Softverski inžinjering
+387 33 957 224
A F1.5
Dr. Mohamed E. Yahia
Docent
Program Koordinator -Industrijski inžinjering, Program Koordinator-Mašinstvo
+387 33 957 227
A F1.34
Dr. Ahmet Yıldırım
Redovni profesor
Rektor
+387 33 957 110
Rectorate
Dr. Şehabeddin Taha İmeci
Redovni profesor
+387 33 957 220
A F2.24
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
+387 33 957 218
A F1.6
Dr. Benjamin Duraković
Vanredni profesor
+387 33 957 229
A F1.15
Dr. Jasmin Šutković
Docent
Manager of RDC
+387 33 957 187
A F3.24
Dr. Muhamed Hadžiabdić
Vanredni profesor
+387 33 957 212
A F1.31
Dr. Mehmet Can
Profesor emeritus
+387 33 957 150
A F1.9
Dr. Ayla Arslan
Vanredni profesor
(Approved Leave)
+387 33 957 237
A F1.14
Dr. Mohamed (Ragab Abdel Gawwad) Ibrahim
Vanredni profesor
+387 33 957 203
A F1.14
Dr. Leila Miller
Vanredni profesor
+387 33 957 202
A F1.32
Dr. Emine Yaman
Vanredni profesor
Dekanesa Edukacijskog fakulteta
+387 33 957 205
B F2.7C
Dr. Adnan Zoranić
Docent
+387 33 957 214
A F3.14
Dr. Lamila Simišić Pašić
Docent
+387 33 957 209
A F3.16
Dr. Alma Hudovic-Kljuno
Docent
+387 33 957 238
A F3.9 B
Dr. Tomasz Malec
Vanredni profesor
+387 33 957 242
A F3.18
Dr. Ahmed Obralić
Vanredni profesor
+387 33 957 233
A F3.14
Dr. Asif Šabanović
Profesor emeritus
+387 33 957 232
A G.4
Dr. Tarek El-Akkad
Docent
+387 33 957 216
A F3.17
Dr. Nerma Omićević
Docent
(Approved Leave)
+387 33 957 213
A F3.18
Leila Krivošić
Docent
+387 33 957 238
A F3.9 B
Kemal Turan
Laboratory Manager
+387 33 957 162
A F1.8
Nesibe Merve Husejnović
Viši asistent
+387 33 957 221
A F2.32
Šejla Džakmić
Viši asistent
+387 33 957 221
A F2.32
Selma Nekić
Viši asistent
+387 33 957 213
A F3.18
Ammar Hodža
Asistent
Lab Technician I
+387 33 957 226
Research Center
Lejla Mahmutović
Asistent
+387 33 957 226

Fakultet Umjetnosti I Društvenih Nauka

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Ervin Kovačević
Vanredni profesor
Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.25
Aldijana Tucak
Sekretar fakulteta
+387 33 957 300
B F2.25
Muhammed Yasir Göz, MA
Docent
Savjetnik rektora za administrativne poslove, Prorektor za nastavu i studentska pitanja na FASS-u, Šef Odsjeka umjetnosti, Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
+387 33 957 322
B F2.26
Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
Šef Odsjeka kulturoloških studija, Program koordinator - Engleski jezik i književnost, ELT Program Coordinator
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Orkun Aydın
Vanredni profesor
Program koordinator studijskog programa Psihologija
+387 33 957 305
B F2.23
Dr. Prof. Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka, Program koordinator studijskog programa Političke nauke
+387 33 957 236
B F1.7
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Dekan Pravnog fakulteta
+387 33 957 480
A F2.18
Kenan Zekić, MA
Redovni profesor
+387 33 957 302
B F2.22
Dr. Meliha Teparić
Vanredni profesor
+387 33 957 316
B F2.7A
Dr. Admir Mulaosmanović
Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
+387 33 957 310
B F2.20
Dr. Selvira Draganović
Vanredni profesor
+387 33 957 319
B F2.3B
Dr. Joseph Jon Kaminski
Vanredni profesor
+387 33 957 421
B F1.33
Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
+387 33 957 420
A F1.7
Dr. Pınar Ünal-Aydın
Vanredni profesor
+387 33 957 315
B F2.7C
Abdulhamit Bolat, MA
Docent
+387 33 957 322
B F2.26
Branko Vekić
Docent
+387 33 957 323
B F2.3A
Dr. Nina Bosankić
Stručni saradnik
+387 33 957 319
A F1.12
Dr. Sanida Šehmehmedović
Stručni saradnik
+387 33 957 318
B F2.7B
Emina Jelešković
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Serap Fišo
Viši asistent
+387 33 957 411
B F1.34
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Gostujući redovni profesor
+387 33 957 308
A F1.12
Emir Hambo, MA
Docent
+387 33 957 302
BF2.26
Amra Ćemo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 185
Mirza Cengic
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
+387 33 957 182
Emina Lagumdzija
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 183
Dr. Vesna Suljic
Docent
+387 33 957 337
Dr. Mersiha Jusić
Docent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 300
Dr. Aliaksandr Novikau
Docent
Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave, IR Program Coordinator
+387 33 957 412
B F1.31
Dr. Kristian L. Nielsen
Docent
+387 33 957 416
B F1.32
Dr. Emel Topcu
Redovni profesor
Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
+387 33 957 410
B F1.31
Dr. Jahja Muhasilović
Docent
CULT Program Coordinator
+387 33 957 417
B F1.30
Anisa Eminovic-Ljevo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
Mustafa Krupalija
Professional Associate (Methodologist)
+387 33 957 409

Fakultet Menadžmenta I Javne Uprave

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Emel Topcu
Redovni profesor
Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
+387 33 957 410
B F1.31
Vezirka Salčin
Sekretar fakulteta
+387 33 957 400
B F1.29
Dr. Senad Bušatlić
Vanredni profesor
Prodekan za akademske i studentske poslove - FBA, ECON Program Coordinator, IBF Program Coordinator
+387 33 957 408
B F1.12
Dr. Edib Smolo
Docent
Vice-Dean for Scientific and Research Activities of FBA
+387 33 957 417
B F1.30
Dr. Emil Knezović
Vanredni profesor
Šef Odsjeka ekonomije i menadžmenta, Coordinator of Distance Learning Center
+387 33 957 401
B F1.14
Dr. Jahja Muhasilović
Docent
CULT Program Coordinator
+387 33 957 417
B F1.30
Dr. Ramo Palalic
Gostujući vandredni profesor
+387 33 957 413
B F1.5
Dr. Mehmed Ganić
Vanredni profesor
Prorektor za studentske odnose
+387 33 957 414
B F3.15
Dr. Joseph Jon Kaminski
Vanredni profesor
+387 33 957 421
B F1.33
Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
+387 33 957 420
A F1.7
Dr. Ognjen Riđić
Vanredni profesor
+387 33 957 419
B F1.13
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Dekan Pravnog fakulteta
+387 33 957 480
A F2.18
Dr. Prof. Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka, Program koordinator studijskog programa Političke nauke
+387 33 957 236
B F1.7
Dr. Azra Branković
Docent
+387 33 957 409
B F1.6
Dr. Kristian L. Nielsen
Docent
+387 33 957 416
B F1.32
Dr. Dženita Šiljak
Docent
+387 33 957 426
B F1.7
Dr. Aliaksandr Novikau
Docent
Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave, IR Program Coordinator
+387 33 957 412
B F1.31
Dr. Šejma Aydin
Docent
+387 33 957 413
B F1.7
Dr. Emir Suljagic
Stručni saradnik
+387 33 957 410
B F1.28
Dr. Dzevada Susko
Stručni saradnik
+387 33 957 400
Azra Bičo
Viši asistent
+387 33 957 411
B F1.34
Dr. Abdul Wahab Aidoo
Docent
+387 33 957 321
A F2.29
Hamza Preljević
Viši asistent
+387 33 957 320
A F2.7
Hrustan Šišić
Viši asistent
+387 33 957 426
B F2.9
Nerkez Opacin
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 400
Hamza Smajić
Asistent
+387 33 957 321
B F2.9

Pravni fakultet

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Dekan Pravnog fakulteta
+387 33 957 480
A F2.18
Mirza Ljubović, MA
Viši asistent
Sekretar fakulteta
+387 33 957 485
A F2.19
Dr. Ena Kazić-Çakar
Docent
+387 33 957 486
A F2.22
Dr. Emir Sudžuka
Gostujući vandredni profesor
+387 33 957 483
A F2.27
Dr. Kenan Ademović
Gostujući docent
+387 33 957 483
A F2.27
Hana Šarkinović-Köse, MA
Viši asistent
+387 33 957 484
A F2.20

Edukacijski fakultet

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Emine Yaman
Vanredni profesor
Dekanesa Edukacijskog fakulteta
+387 33 957 205
B F2.7C
Dr. Ervin Kovačević
Vanredni profesor
Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.25
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
+387 33 957 218
A F1.6
Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
Šef Odsjeka kulturoloških studija, Program koordinator - Engleski jezik i književnost, ELT Program Coordinator
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Gostujući redovni profesor
+387 33 957 308
A F1.12
Emina Jelešković
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Amra Ćemo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 185
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
+387 33 957 182
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Mirza Cengic
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
Aldijana Tucak
Sekretar fakulteta
+387 33 957 300
B F2.25

Research & Development Center

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Dr. Jasmin Šutković
Docent
Manager of RDC
+387 33 957 187
A F3.24
Ammar Hodža
Asistent
Lab Technician I
+387 33 957 226
Research Center
Abas Sezer
Lab Technician I
+387 33 957 226
Research Center
Azra Alimanović
Lab Technician I
+387 33 957 226
Research Center

STUDENTSKA SLUŽBA

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Sabiha Pepić - İnal
SA Manager
+387 33 957 158
A G.20
Emina Subašić
Službenik za prvi ciklus studija
+387 33 957 175
A G.24
Merima Drinjak
Službenik za postdiplomske studije
+387 33 957 151
A G.19
Indira Hasanovic
Coordinator for Graduation and Student Services
+387 33 957 157
A G.21
Alma Dedić
Službenik za vođenje glavnih registara i evidencija
+387 33 957 175
A G.24

SLUŽBA ZA PERSONAL I LJUDSKE RESURSE

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Haris Jamaković
HR Manager
+387 33 957 134
B F2.21
Senada Basic
HR Assistant
+387 33 957 174
B F3.23
Lejla Hošić
Stručni saradnik
+387 33 957 135
B F3.23

Office of Sponsored Projects

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Nađa Beglerović
Project Manager
+387 33 957 430

Ured za osiguranje kvaliteta

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Edina Hadžiahmetović
QA Manager
+387 33 957 108
Lamija Hadžimurtezić
QA Assistant
+387 33 957 109

SLUŽBA ZA FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Jasmina Hamzić
Finance Manager
+387 33 957 173
B F3.23
Bakir Junuzović
Pomoćnik generalnog sekretara
+387 33 957 179
B F3.23
Semir Focic
Assistant to Finance Manager
+387 33 957 173
B F3.23
Merjema Bećić
Assistant to Finance Manager
+387 33 957 173
B F3.23

UNIVERZITETSKI RAČUNARSKI CENTAR

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Enes Pivić
Direktor- Informacione tehnologije
+387 33 957 160
A F1.41
Adnan Ćemo
Smart ID Card Manager
+387 33 957 163
A F1.40
Jasmin Heganović
IT Technician
+387 33 957 165
A F1.42
Osman Gürsoy
Programmer
+387 33 957 164
A F1.39

Biblioteka

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Merima Arslankadic
Library Manager
+387 33 957 176
B F3.9

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Ime Telefon
Zühal Güvener
Menadžerica Ureda za međunarodnu saradnju
+387 33 957 118
zguvener@ius.edu.ba
Sabit Grabus
Recruitment and Admission Coordinator
+387 33 957 116
sgrabus@ius.edu.ba
Velida Mirica Handžić
Mobility Coordinator
+387 33 957 116
vhandzic-mirica@ius.edu.ba
Nervin Alagić
IRO Officer
+387 33 957 156
nalagic@ius.edu.ba
Mugdim Alihodžić
Visa and Residence Issues Coordinator
+387 33 957 156
malihodzic@ius.edu.ba

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ime Telefon
Hilal Yanık
Assistant
+387 33 957 157
hyanik@ius.edu.ba

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE – IUS LIFE

Ime Telefon
Hilal Karic
Director
+387 33 957 180
hkaric@ius.edu.ba
Mirsada Merhemić
Assistant to Director
+387 33 957 188
mmehremic@ius.edu.ba

ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA – ELS

Ime Telefon
Hilal Karic
Director
+387 33 957 180
hkaric@ius.edu.ba
Azra Radaslić 
Deputy Director
+387 33 957 181
aradaslic@ius.edu.ba

ARHIVA

Ime Telefon
Adis Mujčić
Archivist
+387 33 957 107
amujcic@ius.edu.ba

CNC LABARATORIJA

Ime Telefon
Kemal Turan
Laboratory Manager
+387 33 957 162
kturan@ius.edu.ba

TEHNIČKA SLUŽBA

Ime Telefon
Edin Ćatović
Admin Manager
+387 33 957 170
ecatovic@ius.edu.ba
Sabahudin Burek
IUS Maintenance Personnel
Zijad Pačariz 
IUS Maintenance Personnel
Ejub Zec 
IUS Maintenance Personnel 
+387 33 957 103

AMBULANTA

Ime Telefon
Medical Office Personnel +387 33 957 466

SLUŽBA ZA OBEZBJEĐENJE I ZAŠTITU

Ime Telefon
IUS Security Personnel +387 33 957 104

SEDEF BOSNIA

Ime Telefon
Senad Hodžić
Deputy Director-Technical Affairs
+387 33 957 142
shodzic@sedefbosnia.ba
Mirza Raščić
Finance Manager
+387 33 957 146
mrascic@sedefbosnia.ba
Denisa Perenda
Secretary
+387 33 957 460
dmedjedovic@sedefbosnia.ba

RESTORAN I KETERING

Ime Telefon
Arzija Hafizović-Hodžić +387 33 957 462
ahodzic@sedefbosnia.ba

ŽENSKI STUDENTSKI DOM

Ime Telefon
Senad Hodžić
Female Dormitory Director
+387 33 957 450
shodzic@sedefbosnia.ba
Female Dormitory Assistants +387 33 957 451
+387 33 957 452
Female Dormitory Reception +387 33 957 455

MUŠKI STUDENTSKI DOM

Name Phone
M.Yasir CEBECİ
Male Dormitory Director
+387 33 957 470
yasircebeci@plavileptir.com
İlhami ŞEKERDAĞ
Male Dormitory Director Assistant
+387 33 957 471
ilhamisekerdag@plavileptir.com
Kemal ČAUŠEVİĆ
Male Dormitory Finance Manager
+387 33 957 472
Mail Dormitory FAX machine +387 33 957 473
Male Dormitory Reception +387 33 957 475
info@plavileptir.com

FONDACIJA ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA SARAJEVO
(SEDEF)

Ime Telefon
Hasan Topaloğlu
President of Foundation's BoT
+387 33 957 110
Armin Kerić  
Deputy Director
+387 33 957 130
akeric@ius.edu.ba
Senad Hodžić
Internal Campus Construction Audit
+387 33 957 142
shodzic@sedefbosnia.ba
Mirza Raščić
Finance Manager
+387 33 957 146
mrascic@sedefbosnia.ba