Skip to main content

Etički komitet

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Etički komitet

  Van. prof. dr. Emil Knezović, prorektor za studentska pitanja, predsjedavajući,

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje, član,

  Van. prof. dr. Edin Jahić, član,

  Doc. dr. Altijana Hromić- Jahjefendić, član,

  Doc. dr. Ena Kazić, član,

  Van. prof. dr. Selvira Draganović, član, i

  Student, Anes Kadić, član.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt