Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Etički komitet

Etički komitet

  1. Vanr. Prof. dr. Mehmed Ganić, Prorektor za akademska i studentska pitanja, predsjednik,
  2. Prof. dr. Sencer Yerelan, član,
  3. Doc. dr. Altijana Hromić - Jahjefendić, član,
  4. Doc. dr. Ena Kazić, član,
  5. Doc. dr. Selvira Draganović, član, i
  6. Student, Farah Memić, član.