Skip to main content

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

SEDEF

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

SEDEF

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo je osnovana u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija sa osobinama vakufa kao što je iskazano u Zakonu Bosne i Hercegovine. Registrirana je od strane Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine sa svrhom da traži i kreira akademske, materijalne i pravne uslove za napredovanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Grupa poslovnih ljudi iz Turske, te nekoliko intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, kao osnovači zajednički rade na ostvarivanju planova Fondacije. Osnivači se slažu da upravljanje i vlasništvo Fondacije imaju vakufski karakter.

 

Upravljajuća i stručna tijela ove Fondacije su:

  Upravni odbor IUS-a

  Izvršni komitet Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

  Skupština Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo

  Savjetodavni odbor IUS-a

 

Članovi Upravnog odbora Fondacije i osnivači su:

Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo

Draga omladino,

Studiranje na univerzitetu je univerzalna metoda kojom stvaramo i temeljimo naš život na znanju. Univerziteti prenose svjetlo nauke, umjetnosti i kulture u naše živote. Univerzitetsko obrazovanje nije samo proces kojim stječemo profesiju, nego i način da postignemo i širimo kulturno bogatstvo, kognitivnu dosljednost i intelektualnu zrelost.

 

Kao Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo, mi smo mobilizirali našu energiju kako bismo osnovali univerzitet sa namjerom obrazovanja mladih ljudi u Evropi i diljem cijelog svijeta u modernom okruženju. 

Predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo

Hasan TOPALOĞLU