Moja budućnost! Moj izbor!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo je osnovana u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija sa osobinama vakufa kao što je iskazano u Zakonu Bosne i Hercegovine. Registrirana je od strane Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine sa svrhom da traži i kreira akademske, materijalne i pravne uslove za napredovanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
 
Grupa poslovnih ljudi iz Turske, te nekoliko intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, kao osnovači zajednički rade na ostvarivanju planova Fondacije. Osnivači se slažu da upravljanje i vlasništvo Fondacije imaju vakufski karakter.
 
Upravljajuća i stručna tijela ove Fondacije su:
- Upravni odbor IUS-a
- Izvršni komitet Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo
- Skupština Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo
- Savjetodavni odbor IUS-a
 
Članovi Upravnog odbora Fondacije i osnivači su:
 • Hasan Topaloğlu (President)
 • M.Sc. Şaban Erden (Member of the board)
 • Mehmet Köse (Member of the board)
 • Nurettin Alan
 • Prof. Dr. Adem Baştürk
 • Abdulkadir Taçyıldız
 • Abdurrahman Selçuk Berksan
 • Ahmet Kemal Baysak
 • Musa Şahin
 • Orhan Özyurt
 • Remzi Gür
 • Mehmet Alacacı 

Web Stranice : www.sedef.ba