Skip to main content

Info o Univerzitetu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Info o Univerzitetu

IUS je osnovan akademske 2004/2005. godine od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo. Smješten je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Vizija i ciljevi

 

IUS će biti vodeća visokoškolska ustanova u regiji koja pruža kvalitetno obrazovanje i rad za opće dobro, te biti multikulturalni centar naučnih aktivnosti usmjeren na inovacije u obrazovanju kao i stvaranje i primjenu znanja kroz istraživanje i projekte.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Misija

IUS teži da bude institucija koja njeguje razumijevanje različitih kultura, intelektualni razvoj i dugoročnu saradnju na regionalnom i globalnom nivou, koje će ostvariti obogaćivanjem iskustva studenata kroz inovativne programe, akademsku i administrativnu izvrsnost, strateška partnerstva sa regionalnim i lokalnim industrijama, te svrshishodnim istraživanjem kako bi se promovisala regionalna i globalna dobrobit.

Ovo su temeljne vrijednosti IUS-a:

odgovornost, saradnja, različitost

izvrsnost, iskrenost, inkluzivnost

integritet, interdisciplinarnost, internacionalizacija

otvorenost, pouzdanost, povjerljivost

kvalitet, solidarnost, transparentnost, vidljivost

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Ciljevi IUS-a

1. Ciljevi usmjereni na studente 

 • obogaćivanje iskustva studenata kroz akademsku i administrativnu izvrsnost 
 • obogaćivanje iskustva studenata kroz inovativne nastavne metode i programe 

 

2. Ciljevi usmjereni na istraživanje 

 • intelektualni razvoj (akademska i administrativna izvrsnost)
 • svrsishodno istraživanje kako bi se promovisala regionalna dobrobit (harmonizacija studijskih programa sa društvno-ekonomskim potrebama)
 • svrsishodno istraživanje kako bi se promovisala globalna dobrobit 
 • strateška partnerstva sa lokalnim industrijama (saradnja sa ekonomskim organizacijama, te naučnim i kulturnim institucijama)
 • strateška partnerstva sa regionalnim industrijama 

3. Građani svijeta

 • dugoročna regionalna saradnja 
 • dugoročna globalna saradnja 
 • promovisanje globalnih multikulturalnih vrijednosti 
 • harmonizacija sa lokalnom zajednicom 
 • zagovaranje mira i pomirenja 
 • doprinos strateškom konceptu Kantona Sarajevo: Sarajevo kao regionalni univezitetski centar 
 • obrazovanje kao faktor ekonomskog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine 
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Historija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata na Balkanu. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima.

Tokom svojih 18 godina postojanja, ova visokoobrazovna institucija nudi veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvija vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio evropskim standardima.

 

Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 17 studijskih programa u okviru 5 fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, pedagoških nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka. Trenutno na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) na svim ciklusima studira oko 2000 studenata sa svih kontinenata iz više od 45 zemalja svijeta.

Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih područja stručnog znanja, IUS je također usmjeren na afirmiranju njihovog rada i postignuća, uključivanje u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnu saradnju sa srodnim univerzitetima koja se ostvaruje kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS je nastojao privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje pružanjem temeljne podrške njihovom radu, te omogućavanjem učestvovanja u inovativnim istraživačkim projektima u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici.

 

IUS je u trenutku svog osnivanja imao 14 uposlenika i 68 studenata, a trenutno je u stalnom radnom odnosu više od 200 zaposlenih na akademskom i administrativnom nivou iz više od 12 zemalja svijeta. Dosadašnji rad i ulaganje u ideju IUS-a je realiziran kroz otvaranje prostranog i sadržajnog kampusa, izgradnju objekata i moderne univerzitetske zgrade, biblioteke, istraživačkog centra, dva ugodna studentska doma, savremenog istraživačkog centra, kao i kroz kontinuirano razvijanje kapaciteta IUS-a, uključujući i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj bh društva.

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Dobro došli na

 

Jer naši studenti znaju šta je važno!
Jer naši studenti znaju šta je važno!

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

"Oznaka obrazovanog uma je da bude u stanju da zamisli misao, a da je ne prihvati." - Aristotel

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini