Moja budućnost! Moj izbor!

o IUS-u

Info o Univerzitetu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je fondacijski univerzitet osnovan 2003. godine, a smješten je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Osnovan je od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, a sastoji se od od 5 fakulteta i 21 studijskog programa te posjeduje vlastiti, moderno opremljeni kampus. IUS primjenjuje četverogodišnji sistem obrazovanja, usklađen sa bolonjskim procesima. Fakulteti koji čine IUS su:

 1. Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS),
 2. Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA),
 3. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS),
 4. Pravni fakultet (FLW),
 5. Edukacijski fakultet (FEDU).

Vizija

Postati međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživanja, te centar kvalitete kroz zajednički napor osnivača, akademika i administrativnog osoblja, te studenata i ostalih zainteresiranih. Vizija IUS-a je da postane glavno univerzitetsko središte na Balkanu koje će povezivati Istok i Zapad, i istraživački centar sa sveobuhvatnom izvrsnošću i kvalitetom čiji studenti će biti konkurentni na međunarodnom tržištu rada i sposobne vođe socio-ekonomskog razvoja društva.

Misija

Stvarati nauku, umjetnost i tehnologiju, i dati ih na korištenje čovječanstvu; obrazovati pojedince koji su sposobni slobodno razmišljati i željni učestvovati u javnom životu, te koji su otvoreni za promjene i poboljšanja, i imaju sposobnost preoblikovati znanje u vrijednosti od važnosti, kako za njih, tako i za zajednicu. Kao međunarodna institucija obrazovanja i istraživanja, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) sarađuje sa univerzitetima u regiji i šire kako bi ponudio miroljubivu i ugodnu atmosferu za studiranje.

Misija IUS-a ima šest dimenzija:

 • Internacionalizirano visoko obrazovanje
 • Integritet sa visokim etičkim vrijednostima
 • Interdisciplinarni programi
 • Interkulturalna kompetencija
 • Građansko uključivanje
 • Sveobuhvatna odličnost

Ciljevi IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je osmišljen kao dinamična institucija koja namjerava postići specifičan karakter i to kroz:

 • Obrazovanje, istraživanje i trening, putem grananja modernih informatičkih nauka i administrativnih disciplina, osnovnih i društvenih nauka, humanističkih nauka, umjetnosti, primjenjene nauke i inžinjerstva;
 • Pružanje raznolikog i interaktivnog nastavnog plana i programa, premoštavanje tradicionalnih granica između subjekata kako bi se obrazovali studenti za život u brzo mjenjajućem svijetu;
 • Naglašavanje interdisciplinarnih studija pogotovo onih koji su važni za demokratski ekonomski razvoj u regionu;
 • Učinkovitost, organiziranost i kreativnost koji su usvojeni kroz američki obrazovni sistem, kombinirani sa obuhvatnim obrazovanjem tradicionalnog europskog sistema;
 • Osnivanje istraživačkog instituta kroz povećanje veza između akademskog, industrijskog i uslužnog sektora;
 • Osiguravanje otvorenosti za studente i akademike iz cijeloga svijeta, pridržavajući se visokih akademskih vrijednosti i kriterija;
 • Osiguranje međunarodne akreditacije za diplome i certifikate;
 • Uspostavljanje akademske i naučne kooperacije sa drugim univerzitetima;
 • Stvaranje atraktivnih uslova za gostujuće akademike zainteresirane za proučavanje regionalnih društava i kultura.

Smješten u gradu jedinstvenom po posebnom karakteru svog naslijeđa, gradu mira i razumijevanja gdje su muslimanske, pravoslavne, katoličke i jevrejske tradicije bile u suživotu tokom stoljeća usprkos stalnim pokušajima da se razori ta harmonija – Univerzitet pruža izvanredne uslove za razvoj istraživanja i obrazovanje studenata u poljima historije umjetnosti i nauke. To dopušta Bosni i Hercegovini, mjestu spajanja različitih civilizacija, da poveća znanje o vrijednostima našeg globalnog naslijeđa.

Naše vrijednosti

Sloboda izražavanja, pravda i mir za sve, opredjeljenost za učenje, poštovanje različitosti, težnja ka izvrsnošću, dijeljenje resursa, istančanost, stvaranje vrijednosti, društvena uključenost.

Naše interesne grupe

Osnivači, univerzitetski menadžment, akademsko i administrativno osoblje, studenti i roditelji, lokalna zajednica i opštine, državne institucije, dobavljači.

Historija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata u regiji Balkana. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima. U proteklih 12 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima. Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 21 studijski program u okviru 5 fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, pedagoških nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka.

Trenutno na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) na svim ciklusima studira oko 2000 studenata sa svih kontinenata, iz 47 zemalja svijeta. Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je i na: afirmiranju sopstvenog rada i dostignuća, uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima, ostvarenoj kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS je nastojao privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja, te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici. IUS je u trenutku svog osnivanja imao 14 uposlenika i 68 studenata, a trenutno je u stalnom radnom odnosu više od 200 osoba akademskog i administrativnog nivoa iz više od 15 zemalja svijeta. Dosadašnji rad i ulaganje u ideju IUS-a realiziran je kroz otvaranje prostranog i sadržajnog kampusa, izgradnju objekata i moderne univerzitetske zgrade, biblioteke, istraživačkog centra, dva komforna studentska doma, savremenog istraživačkog centra, kao i kroz kontinuirano razvijanje IUS kapaciteta, uključiv i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj bh. društva.