Skip to main content

Kontakt

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Kontakt

LISTA TELEFONSKIH BROJEVA

IUS Phone Central :  + 387 33  957100               IUS Fax Machine: + 387 33  957105

REKTORAT

URED GENERALNOG SEKRETARA

IUS
İbrahim İnal
 • Generalni sekretar
033 957 143
iinal@ius.edu.ba
G.15 OFFICE
IUS
Jahja Imamović
 • Zamjenik generalnog sekretara za pravne i administrativne poslove
033 957 133
jimamovic@ius.edu.ba
Rectorate
IUS
Bakir Junuzović
 • Pomoćnik generalnog sekretara
033 957 179
bjunuzovic@ius.edu.ba
B F3.20

URED ZA MEĐUNARODNU
SARADNJU

IUS
Zühal Güvener
 • Rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju
 • (neplaćeno odsustvo)
033 957 118
zguvener@ius.edu.ba
A G.3
IUS
Mugdim Alihodžić
 • v.d. rukovodioca Ureda za međunarodnu saradnju
033 957 118
malihodzic@ius.edu.ba
A G.3
IUS
Amela Kavaz
 • Koordinator za regrutaciju i prijem
033 957 116
akavaz@ius.edu.ba
A G.3
IUS
Ermisa Ćišić
 • Koordinator za mobilnost
033 957 116
ecisic@ius.edu.ba
A G.3
IUS
Mahir Pandžo
 • Koordinator za vize i dozvole boravka
033 957 156
mpandzo@ius.edu.ba
A G.2

URED IUS-a U ISTANBULU

IUS
Yunus Tansarıkaya
 • Koordinator za Republiku Tursku
+90 539 826 58 13
+90 533 308 95 52
ytansarikaya@ius.edu.ba
İstanbul Office
IUS
Hamit Köse
 • Finansijska i studentska pitanja
+90 533 308 95 52
+90 212 563 91 36
hkose@ius.edu.ba
İstanbul Office
IUS
Onur Kuskus
 • Finansijski i administrativni poslovi
+90 544 796 22 80
+90 212 563 91 79
okuskus@ius.edu.ba
İstanbul Office

SLUŽBA
ZA KOMUNIKACIJE

IUS
Velida Handžić-Mirica
 • Rukovodilac Službe za komunikacije
033 957 153
vhandzic-mirica@ius.edu.ba
B F3.9
IUS
Elma Šahbegović
 • Koordinator za odnose s medijima i publikacije
033 957 152
esahbegovic@ius.edu.ba
B F3.9
IUS
Haris Heljo
 • Stručnjak za kreativni sadržaj
033 957 152
hheljo@ius.edu.ba
B F3.9
IUS
Irma Kustura
 • Službenik za marketing i komunikacije
033 957 152
ikustura@ius.edu.ba
B F3.9

FAKULTET PRIRODNIH I
TEHNIČKIH NAUKA

IUS
Dr. Edin Jahić
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
033 957 210
ejahic@ius.edu.ba
A F3.12
IUS
Adnan Beganović
 • Sekretar fakulteta
033 957 200
abeganovic@ius.edu.ba
A F1.30
IUS
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
 Vanredni profesor
 • Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
033 957 218
kanita@ius.edu.ba
B F3.13
IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FENS
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 204, 033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.33, A B.6
IUS
Dr. Altijana Hromić- Jahjefendić
 Docent
 • Šef Odsjeka prirodnih nauka
 • Program koordinator - Genetika i bioinžinjering
033 957 217
ahromic@ius.edu.ba
A F1.8
IUS
Dr. Özge Büyükdağlı
 Docent
 • Šef Odsjeka tehničkih nauka
 • Program koordinator - Softverski inžinjering
033 957 224
obuyukdagli@ius.edu.ba
A F1.9
IUS
Dr. Khaldoun Al Khalidi
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Računarske nauke i inžinjering
033 957 207
kalkhalidi@ius.edu.ba
A F2.5
IUS
Dr. Ahmet Yıldırım
 Redovni profesor
 • Rektor
033 957 110
ayildirim@ius.edu.ba
Rectorate
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
Dr. Muhamed Hadžiabdić
 Redovni profesor
033 957 212
mhadziabdic@ius.edu.ba
A F1.31
IUS
Dr. Asif Šabanović
 Profesor emeritus
033 957 232
asabanovic@ius.edu.ba
A G.4
IUS
Dr. Emine Yaman
 Vanredni profesor
 • Dekan Edukacijskog fakulteta
033 957 205
eyaman@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
033 957 203
mragab@ius.edu.ba
A F1.14
IUS
Dr. Benjamin Duraković
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 229
bdurakovic@ius.edu.ba
A F1.15
IUS
Dr. Ahmed Obralić
 Vanredni profesor
033 957 233
aobralic@ius.edu.ba
A F3.14
IUS
Dr. Tomasz Malec
 Vanredni profesor
033 957 242
tmalec@ius.edu.ba
A F3.18
IUS
Dr. Adnan Zoranić
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Arhitektura
033 957 214
azoranic@ius.edu.ba
A F3.14
IUS
Dr. Ayla Arslan
 Vanredni profesor
 • (odobreno odsustvo)
033 957 237
aarslan@ius.edu.ba
A F1.14
IUS
033 957 209
lsimisic@ius.edu.ba
A F3.16
IUS
033 957 238
ahudovic@ius.edu.ba
A F3.9 B
IUS
033 957 227
myahia@ius.edu.ba
A F1.34
IUS
Dr. Jasmin Šutković
 Docent
 • Direktor Centra za istraživanje i razvoj
033 957 187
jsutkovic@ius.edu.ba
A F3.13
IUS
033 957 243
aalmisreb@ius.edu.ba
A F2.6
IUS
nrabiei@ius.edu.ba
A F2.4
IUS
acorovic@ius.edu.ba
A F3.25
IUS
033 957 219
madilovic@ius.edu.ba
A F1.29
IUS
033 957 223
malsamman@ius.edu.ba
A F2.7
IUS
033 957 206
zsagir@ius.edu.ba
A F1.16
IUS
033 957 231
amersni@ius.edu.ba
A F1.6
IUS
033 957 213
nomicevic@ius.edu.ba
A F3.18
IUS
033 957 238
dleila@ius.edu.ba
A F3.9 B
IUS
033 957 241
ialagic@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
bakcesme@ius.edu.ba
A F2.24
IUS
033 957 215
mzatric-sahovic@ius.edu.ba
A F3.13
IUS
Dr. Nasser Badawi
 Gostujući docent
nbadawi@ius.edu.ba
A F1.5
IUS
Kemal Turan
 • Direktor laboratorije
033 957 211
kturan@ius.edu.ba
A B.6
IUS
033 957 221
ndemir@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Selma Nekić
 Viši asistent
snekic@ius.edu.ba
A F3.20
IUS
Šejla Džakmić
 Viši asistent
033 957 221
sdzakmic@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Sevkuthan Kurak
 Viši asistent
sevkuthan@ius.edu.ba
A F2.29
IUS
Ammar Hodža
 Asistent
 • Laboratorijski tehničar I
033 957 226
ahodza@ius.edu.ba
Research Center
IUS
033 957 226
lhalilovic@ius.edu.ba
Research Center
IUS
Anes Hadžiomerović
 Stručni saradnik
ahadziomerovic@ius.edu.ba
A F1.12
IUS
Adnan Šečić
 Stručni saradnik

A F1.12

FAKULTET UMJETNOSTI I
DRUŠTVENIH NAUKA

IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Aldijana Tucak
 • Sekretar fakulteta
033 957 300
atucak@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Muhammed Yasir Göz, MA
 Docent
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
 • Prorektor za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 322
myasirgoz@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Docent
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Orkun Aydın
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Psihologija
033 957 305
oaydin@ius.edu.ba
B F2.23
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Emel Topcu
 Redovni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 410
etopcu@ius.edu.ba
B F1.28
IUS
Dr. Meliha Teparić
 Redovni profesor
033 957 316
mteparic@ius.edu.ba
B F2.7A
IUS
Dr. Aliye Fatma Mataracı
 Vanredni profesor
033 957 480
amataraci@ius.edu.ba
A F2.18
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Vanredni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Pınar Ünal-Aydın
 Vanredni profesor
033 957 315
paydin@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
Dr. Selvira Draganović
 Vanredni profesor
 • Rukovodilac Studentskog savjetovališta
033 957 319
sdraganovic@ius.edu.ba
B F2.3B
IUS
Dr. Admir Mulaosmanović
 Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
033 957 310
amulaosmanovic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Dr. Mersiha Jusić
 Docent
 • (neplaćeno odsustvo)
033 957 300
mjusic@ius.edu.ba
IUS
033 957 323
bvekic@ius.edu.ba
B F1.5
IUS
Dr. Daniel Maleč
 Gostujući redovni profesor
033 957 323
dmalec@ius.edu.ba
B F1.5
IUS
033 957 322
abolat@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
033 957 302
ehambo@ius.edu.ba
BF2.26
IUS
033 957 323
rsulejmanpasic@ius.edu.ba
B F2.3A
IUS
Faruk Obuća
 Asistent
033 957 334
fobuca@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Lejla Mustoo - Başer
 Asistent
 • Pomoćnik rukovodioca Studentskog savjetovališta
033 957 334
lmustoo@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Baysal Sümer
 Asistent
bsumer@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Hilal Yanık
 Asistent
033 957 157
hyanik@ius.edu.ba
A G.16
IUS
033 957 334
stvrtkovic@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
eusanovic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Mustafa Krupalija
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 409
mkrupalija@ius.edu.ba
IUS
Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Serap Fišo
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
sfiso@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Dr. Nina Bosankić
 Stručni saradnik
033 957 334
nbosankic@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Dr. Senadin Fadilpašić
 Stručni saradnik
sfadilpasic@ius.edu.ba
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
033 957 337
fejubovic@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Dr. Minela Kerla
 Stručni saradnik
033 957 337
mkerla@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Nejira Mulahmetović
 Stručni saradnik
nmulahmetovic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Azemina Latić
 Stručni saradnik
alatic@ius.edu.ba
B F2.19
IUS
Ajla Pervan
 Stručni saradnik
apervan@ius.edu.ba
B F2.19

FAKULTET MENADŽMENTA I
JAVNE UPRAVE

IUS
Dr. Emel Topcu
 Redovni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 410
etopcu@ius.edu.ba
B F1.28
IUS
Vezirka Salčin
 • Sekretar fakulteta
033 957 400
vsalcin@ius.edu.ba
B F1.29
IUS
Dr. Senad Bušatlić
 Redovni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FBA
 • Program koordinator - Menadžment
033 957 408
sbusatlic@ius.edu.ba
B F1.12
IUS
Dr. Emil Knezović
 Vanredni profesor
 • Prorektor za studentska pitanja
 • Koordinator Centra za učenje na daljinu
033 957 401
eknezovic@ius.edu.ba
B F3.15
IUS
Dr. Mehmed Ganić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka ekonomije i menadžmenta
 • Program koordinator - Ekonomija
 • Program koordinator - Međunarodno poslovanje i finansije
033 957 414
mganic@ius.edu.ba
B F1.14
IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Docent
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Ognjen Riđić
 Vanredni profesor
033 957 419
oridic@ius.edu.ba
B F1.13
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Vanredni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Aliye Fatma Mataracı
 Vanredni profesor
033 957 480
amataraci@ius.edu.ba
A F2.18
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
033 957 413
saydin@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
033 957 321
aaidoo@ius.edu.ba
A F2.29
IUS
033 957 417
jmuhasilovic@ius.edu.ba
B F1.32
IUS
Azra Bičo
 Viši asistent
033 957 411
abico@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
Hamza Preljević
 Viši asistent
033 957 320
hpreljevic@ius.edu.ba
B F1.6
IUS
Hamza Smajić
 Asistent
033 957 321
hsmajic@ius.edu.ba
B F2.9
IUS
Dr. Faris Njemčević
 Stručni saradnik
fnjemcevic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Emir Suljagic
 Stručni saradnik
033 957 410
esuljagic@ius.edu.ba
B F1.28
IUS
Dr. Sami R.M. Musallam
 Stručni saradnik
033 957 424
smusallam@ius.edu.ba
B F1.15
IUS
Sahrudin Sarajčić
 Stručni saradnik
ssarajcic@ius.edu.ba
IUS
Nedim Gavranović
 Stručni saradnik
ngavranovic@ius.edu.ba
IUS
Aida Akagić-Hodžić
 Stručni saradnik

EDUKACIJSKI FAKULTET

IUS
Dr. Emine Yaman
 Vanredni profesor
 • Dekan Edukacijskog fakulteta
033 957 205
eyaman@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Aldijana Tucak
 • Sekretar fakulteta
033 957 300
atucak@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Dženana Bračković
 Docent
 • Program koordinator - Turski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 424
dzbrackovic@ius.edu.ba
B F1.15
IUS
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
 Vanredni profesor
 • Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
033 957 218
kanita@ius.edu.ba
B F3.13
IUS
033 957 243
aalmisreb@ius.edu.ba
A F2.6
IUS
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
 Gostujući redovni profesor
mpasic-kodric@ius.edu.ba
IUS
Fikreta Fetahović
 Viši stručni saradnik za jezik
033 957 377
ffetahovic@ius.edu.ba
F3.26
IUS
Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Minela Sinanović-Vefić
 Stručni saradnik
msinanovic-vefic@ius.edu.ba
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Dr. Türkan Topcu
 Stručni saradnik
ttopcu@ius.edu.ba
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Anisa Begović
 Stručni saradnik
abegovic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
033 957 337
fejubovic@ius.edu.ba
B F1.4

CENTAR ZA UČENJE
NA DALJINU

IUS
Dr. Emil Knezović
 Vanredni profesor
 • Prorektor za studentska pitanja
 • Koordinator Centra za učenje na daljinu
033 957 401
eknezovic@ius.edu.ba
B F3.15

ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

IUS
033 957 180
hkaric@ius.edu.ba
B G.13
IUS
Azra Radaslić
 • Zamjenik direktora Škole engleskog jezika
033 957 181
aradaslic@ius.edu.ba
B G.12
IUS
Sibela Beširević
 • Zamjenik direktora Centra za cjeloživotno učenje - IUS Life
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 186
sbesirevic@ius.edu.ba
B G.10
IUS
Ajdin Spahić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
aspahic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Alisa Salkić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
asalkic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Amina Pintol
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
apintol@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Amina Sadiković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
asadikovic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Amra Ćemo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
acemo@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Anida Kovačević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
akovacevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Azra Spahić-Jasika
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
aspahic-jasika@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Bisera Pilica-Halilović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
bpilica-halilovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Dijana Dizdarević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
ddizdarevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Dževida Zlatić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
dzomicevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Elvedina Omeragić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
eomeragic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Emir Avdispahić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
eavdispahic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Emir Šehić
 • Koordinator za stručno usavršavanje pri ELS-u
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
esehic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Iris Pohara
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
ipohara@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Jasmina Pošković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
jposkovic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Majda Altumbabić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
maltumbabic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Mehtap Özer-Isović
 • Savjetnik za obrazovanje pri ELS-u
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 189
mozer@ius.edu.ba
A G.4
IUS
Melek Šoto
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
msoto@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Melina Kalem
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
mkalem@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Merima Bečić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
mbecic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Merhunisa Duraković
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
mdurakovic@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Mersiha Hamidović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
mhamidovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Mirha Neimarlija
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
mneimarlija@ius.edu.ba
B G.21
IUS
Naida Avdović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
navdovic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Nermina Šegalo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
nslijepcevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Sanela Mihalić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
smihalic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Sanela Pivić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
spivic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Slobodanka Antonić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 182
santonic@ius.edu.ba
B G.21

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

STUDENTSKA SLUŽBA

IUS
Sabiha Pepić - İnal
 • Rukovodilac Studentske službe
033 957 158
spepic@ius.edu.ba
A G.20
IUS
Alma Berilo
 • Službenik za vođenje glavnih registara i evidencija
033 957 175
adedic@ius.edu.ba
A G.24
IUS
Ajla Karčić
 • Službenik za postdiplomske studije
033 957 151
akarcic@ius.edu.ba
A G.17
IUS
Merima Drinjak
 • Službenik za postdiplomske studije
033 957 151
mdlakic@ius.edu.ba
A G.19
IUS
Indira Hasanović
 • Koordinator za diplomante i usluge studentima
033 957 159
ihasanovic@ius.edu.ba
A G.21
IUS
Mirela Osmanović
 • Pomoćnik rukovodioca Studentske službe
033 957 175
mosmanovic@ius.edu.ba
A G.24

SLUŽBA ZA PERSONAL I
LJUDSKE RESURSE

IUS
Haris Jamaković
 • Rukovodilac Službe za personal i ljudske resurse
033 957 134
hjamakovic@ius.edu.ba
B F2.21
IUS
Lejla Hošić
 • Stručni saradnik pri Službi za personal i ljudske resurse
033 957 135
lhosic@ius.edu.ba
B F3.23
IUS
Senada Bašić
 • Referent Službe za personal i ljudske resurse
033 957 171
sbasic@ius.edu.ba
B F3.23

URED SPONZORISANIH PROJEKATA

IUS
Dr. Nađa Beglerović
 • Rukvodilac Ureda sponzorisanih projekata
033 957 430
nbeglerovic@ius.edu.ba
B F3.27

SLUŽBA ZA OSIGURANJE KVALITETA

IUS
Edina Hadžiahmetović
 • Rukovodilac Službe za osiguranje kvaliteta
033 957 108
ehadziahmetovic@ius.edu.ba
B F3.12
IUS
Muhammet Mesut Haskul
 • Saradnik za organizaciju posla pri Uredu za osiguranje kvaliteta
033 957 109
mhaskul@ius.edu.ba
B F3.14
IUS
Lamija Hadžimurtezić
 • Saradnik pri Uredu za osiguranje kvaliteta
033 957 109
hlamija@ius.edu.ba
B F3.14

SLUŽBA ZA FINANSIJE I
EKONOMSKA PITANJA

IUS
Bakir Junuzović
 • Pomoćnik generalnog sekretara
033 957 179
bjunuzovic@ius.edu.ba
B F3.20
IUS
Semir Focic
 • Pomoćnik rukovodioca Službe za finansije i ekonomska pitanja
033 957 173
sfocic@ius.edu.ba
B F3.22
IUS
Merjema Bećić
 • Pomoćnik rukovodioca Službe za finansije i ekonomska pitanja
033 957 173
mbecic@ius.edu.ba
B F3.22

CENTAR ZA STUDENTE I
RAZVOJ KARIJERE

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
(IUS LIFE)

IUS
033 957 180
hkaric@ius.edu.ba
B G.13
IUS
Sibela Beširević
 • Zamjenik direktora Centra za cjeloživotno učenje - IUS Life
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 186
sbesirevic@ius.edu.ba
B G.10
IUS
Mirsada Mehremić
 • Pomoćnik direktora
033 957 188
mmehremic@ius.edu.ba
B G.10

CNC LABORATORIJA

SEDEF BOSNIA d.o.o.

IUS
Senad Hodžić
 • Zamjenik direktora Tehničke službe
 • Direktor ženskog studentskog doma
 • Internal Campus Construction Audit
033 957 142, 033 957 450
shodzic@sedefbosnia.ba
IUS
Mirza Raščić
 • Rukovodilac Službe za finansije i ekonomska pitanja
033 957 146
mrascic@sedefbosnia.ba
IUS
Denisa Perenda
 • Sekretarica
033 957 460
dmedjedovic@sedefbosnia.ba

RESTORAN I UGOSTITELJSTVO

IUS
Arzija Hafizović-Hodžić
033 957 462
ahodzic@sedefbosnia.ba

ŽENSKI STUDENTSKI DOM

IUS
Senad Hodžić
 • Zamjenik direktora Tehničke službe
 • Direktor ženskog studentskog doma
 • Internal Campus Construction Audit
033 957 142, 033 957 450
shodzic@sedefbosnia.ba
IUS
Female Dormitory Assistants
033 957 451, 033 957 452
info@sedefbosnia.ba
IUS
Female Dormitory Reception
033 957 455
info@sedefbosnia.ba

MUŠKI STUDENTSKI DOM

IUS
İlhami ŞEKERDAĞ
 • Direktor muškog studentskog doma
033 957 470
ilhamisekerdag@plavileptir.com
IUS
Kemal ČAUŠEVİĆ
 • Rukovodilac Službe za finansije muškog studentskog doma
033 957 472

IUS
Male Dormitory Reception
033 957 475
info@plavileptir.com
IUS
Mail Dormitory FAX machine
033 957 473
info@plavileptir.com

FONDACIJA ZA RAZVOJ
OBRAZOVANJA SARAJEVO (SEDEF)

IUS
Hasan Topaloğlu
 • Predsjednik Upravnog odbora Fondacije
033 957 110
htopaloglu@sedef.ba
IUS
Armin Kerić
 • Zamjenik direktora
033 957 130
akeric@sedef.ba
B G.1
IUS
Senad Hodžić
 • Zamjenik direktora Tehničke službe
 • Direktor ženskog studentskog doma
 • Internal Campus Construction Audit
033 957 142, 033 957 450
shodzic@sedefbosnia.ba
IUS
Mirza Raščić
 • Rukovodilac Službe za finansije i ekonomska pitanja
033 957 146
mrascic@sedefbosnia.ba

TEHNIČKA SLUŽBA

IUS
Edin Ćatović
 • Admin Manager
033 957 170
ecatovic@ius.edu.ba
B F3.17
IUS
Sabahudin Burek
 • Osoblje za održavanje IUS-a
033 957 103
sburek@ius.edu.ba
A B.21/22
IUS
Muhamed Kaldžo
 • Osoblje za održavanje IUS-a
033 957 106
mkaldzo@ius.edu.ba
A B.21/22

ARHIVA

AMBULANTA

IUS
Medical Office Personnel
033 957 466

OBEZBJEĐENJE

IUS
IUS Security Personnel
033 957 104

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt