Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Laboratorija za arhitekturu

Laboratorija za arhitekturu

Na Arhitektonskom programu se nalaze tri velike sale za tehničko crtanje, a koje se koriste kao učionice, te studentima služe kao radni prostor. Studenti imaju 24-časovni pristup salama kao i individualni rad sa profesorima. Takođe oformljena je i studentska učionica gdje se održava zajednički rad sa i koja služi takođe za crtanje i pravljenje raznih modela.

Design studio 

Sala za tehničko crtanje

Kolekcija knjiga Univerziteta sadrži više od 5.000 knjiga i taj broj je u stalnom porastu. Nedavno su Međunarodni univerzitet u Sarajevu i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine sklopili sporazum koji omogućava studentima i osoblju da imaju pristup knjigama i resursima bibioteke . Pored toga, postoji kutak u biblioteci koji je pohranjen arhitektonskim referentnim knjigama a koji se nalazi u blizini sala. Trenutno ova biblioteka posjeduje više od 500 knjiga koje se odnose na arhitekturu.

Fakultet pruža studentima 24-časovni pristup velikom broju kompjuterskih laboratorija koje se koriste za nastavu, kao i individualni rad i istraživanja. Računarske laboratorije opremljene su najnovijim tehnološkim uređajima i softverom za dizajn (uključujući AutoCAD, ArchiCAD, Google Sketch-up, AdobeCS5 aplikacije i Rhinoceros) koji se koristi širom svijeta. Štamparije u salama uključuju i standardne laserske štampače, kao i štampače velikog formata u boji i plotere za štampanje veličine AO ​​+.

Modelling Lab 

Radionica za modeliranje

IUS je takođe nedavno opremio kompletnu radionicu za digitalni dizajn. Radionica posjeduje najsavremeniju opremu i alate kao što su laserski rezač, CNC mašine, bušilice i nekoliko drugih alata za izradu modela.