Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Laboratorija za Ekonomija

Laboratorija za Ekonomija

Econ Lab u potpunosti odgovara trenutnim potrebama ekonomskog obrazovanja i visokokvalitetnim istraživanjima. Econ Lab ima kapacitet od 20 računara opremljenih Math Lab, SPSS, STATA i R-jezikom.

Econ Lab računari se prije svega koriste za statističke i ekonomske analize. Pored toga, moguće je koristiti laboratoriju za analizu ekonomskih podataka koristeći tabelarni prikaz, kao i za računovodstvene i finansijske aplikacije.

Što se tiče računovodstva i finansijskih kurseva, važno je napomenuti da se sljedeći predmeti predaju u Econ Labu:  Finansijsko računovodstvo, Menadžersko računovodstvo, Uvod u statistiku, Ekonometrija, Poslovne finansije, Korporativne finansije, Menadžerske finansije i Upravljanje rizikom .