Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Laboratorija za fiziku

Laboratorija za fiziku

Laboratorija fizike ima za cilj da studentima na dodiplomskim studijama uvede eksperimente vezane za mehaniku, kao što su jedno i dvodimenzionalno kretanje, Njutnov zakon, energija, rotaciono kretanje. U laboratoriji fizike studenti obavljaju neke eksperimente i laboratorijske vježbe. Imaju priliku da upražnjavaju svoje teorijsko znanje fizike u učionici za vježbanje za fiziku koja im omogućava da sami razumiju koncepte fizike. Oni će također steći iskustvo u obavljanju procedura, prikupljanju podataka, analiziranju podataka, odgovaranju na pitanja i razmišljanju o novim pitanjima koja treba istražiti.

Laboratorija fizike uključuje PASCO sveobuhvatni sistem startera fizike, koji omogućava izvođenje eksperimenata sa Setom optičkih eksperimenata, mehaničkim (statičkim-dinamičnim) eksperimentalnim setom, setom termodinamičkih eksperimenata i setom talasnih eksperimenata.