Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Laboratorija za mašinstvo

Laboratorija za mašinstvo

Laboratorija za mašinstvo ima za cilj da znanjem i sposobnošću pripremi studente da poboljšaju, ocjenjuju, dizajniraju i kontrolišu sigurne, održive i isplativije tehnologije kako bi inovativno i korisno doprinijeli čovječanstvu. Imajući ovo na umu, trudimo se da unaprijedimo istraživanje i obrazovanje i inspirišemo nove generacije da kreiraju nova rešenja koja će služiti svim ljudima.

Laboratorija za mašinstvo opremljena je specijalizovanim mogućnostima za podršku istraživačkim i studentskim projektima. Oprema koja se sastoji od ručnih alata, bušenja, siječenja, MIG zavarivanja, elektrolučnog zavarivanja, i najvažnije, industrijske peći, itd., može se koristiti u tehnikama montaže, proizvodnim tehnikama, projektantskim i proizvodnim tehnikama, standardnim tehnikama zavarivanja, difuzionom zavarivanju, termičkoj obradi, metalurgiji praha, kompozitnim materijalima, itd. Te metode ili tehnike se široko primjenjuju u vazduhoplovnoj industriji, svemirskoj industriji, računarskoj industriji, industriji oružja ili odbrane, itd. Pored spomenute opreme i alata, laboratorija je opremljena sa nekoliko mašina za testiranje materijala: mašine za testiranje tvrdoće materijala, mašine za mjerenje jačine udara i univerzalne hidraulične mašine za testiranje se koriste za testiranje i demonstriranje ponašanja i svojstava određenih materijala.