Laboratorija za računarske nauke

Laboratorija za računarske nauke

Program Računarske nauke i inženjering trenutno raspolaže sa 3 računarske laboratorije. Svaka od laboratorija može istovremeno da primi 25 studenata  jer ima na raspolaganju isto toliko i računara. Iako se politika Univerziteta oslanja na besplatna softverska rješenja, laboratoriji su opremljeni  sa mnoštvom popularnih profesionalnih softverskih paketa koji podržavaju nastavni plan i program CSE na način da  pružaju praksu studentima. Svi su oni licencirani od strane IUS-a. Pored toga, studenti CSE imaju na raspolaganju još jednu, specijalno opremljenu laboratoriju za potrebe elektronike i hardvera sa programa Elektrotehnike i elektronike.

Računarska  laboratorija opremljena je najmodernijim računarima koje je poklonio  VODAFONE, Turska.  Na računarima  instaliran je LINUX bazirani operativni sistem. U ovoj laboratoriji se održava nastava  za kurseve operativnih sistema .