Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Laboratorija za računarske nauke

Laboratorija za računarske nauke


Program Računarske nauke i inženjering trenutno raspolaže sa 3 računarske laboratorije u kojoj se nalazi po 25 računara. Iako je politika Univerziteta da se oslanja na besplatna softverska rješenja, laboratoriji su opremljeni  sa mnoštvo popularnih profesionalnih softverskih paketa koji podržavaju nastavni plan i program Računarskih nauka i inžinjeringa. Svi softveri su licencirani od strane IUS-a. Pored toga, studenti programa Računarskih nauka i inžinjeringa imaju na raspolaganju još jednu, specijalno opremljenu laboratoriju za potrebe elektronike i hardvera sa programa Elektrotehnike i elektronike.

Računarska  laboratorija opremljena je najmodernijim računarima koje je poklonio  VODAFONE, Turska.  Na jednoj od labaratorija  je instaliran LINUX operativni sistem u kojoj se održava nastava za kurseve operativnih sistema, te kurs mrežne sigurnosti.