Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

MOJA PRAKSA U POLJU IKT-A

MOJA PRAKSA U POLJU IKT-A

Datum

Ponedeljak, Septembar 8, 2014 - 17:00

IUS POČINJE SA IMPLEMENTACIJOM DRUGOG CIKLUSA PROGRAMA MOJA PRAKSA U POLJU IKT-A

Ko može aplicirati?

Svi studenti završne godine
fakulteta računarskog smjera


Učešće je besplatno!

• Trajanje jedan semestar (početak u oktobru 2014)
• Teoretski uvod podržan praktičnim radom
• Projekte predlaže IKT poslovna zajednica
• Samostalan rad na projektu
• Uspješnim svršenici dobijaju certifikat
• Mogućnost zaposlenja nakon završetka projekta


Više informacija i aplikacija na
http://projects.ius.edu.ba/usaidp4i/
Info na
mojapraksa@students.ius.edu.ba
do 8. septembra 2014.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe